1. Şirket ortakları, genel müdür ve imzaya yetkili kişilerle ilgili olarak yapılmış sözleşme veya yetkilendirme belgeleri, imza sirküleri hazırlanacaktır. https://www.edevlet.net/imza-sirkusu/