1. Kişisel verilerin korunması uyum süreci temel bilgilendirme ve yazılı belgelerin oluşturulması konusunda gerekli araştırmalar yapılmalıdır. https://www.kvkk.gov.tr/