Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ERALP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM İLETİŞİM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Covid-19 Coronavirus Pandemi sürecinde hizmet verdiğimiz şirketler nezdinde eğitimlere devam edebilmek için Zoom üzerinden yaptığımız dersler ve aldığımız online ders kayıtları suretiyle aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu bilgiler Zoom tarafından işlenmekte olup, öncelikle Zoom’un Gizlilik Politikasını okuyabilirsiniz. Şirketimiz, aşağıdaki verileri, sizin gizlilik tercihleriniz doğrultusunda, ders kaydı almak ve kayıt bilgilerinizi sertifika düzenlemek suretiyle işlemektedir.

  • İsim Soyisim, Şehir, Çalıştığınız Şirket
  • Görsel ve işitsel kayıtlar (Eğitime katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda Derslerdeki ses ve görüntü kayıtlarınız Zoom tarafından işlenmektedir.)
  • Biyometrik verileriniz (Eğitime katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda Derslerdeki ses ve görüntü kayıtlarınız Zoom tarafından işlenmektedir.)

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi:

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz Zoom  üzerinden yapılan görüşmeler ve bu görüşmelerin kaydının alınması suretiyle otomatik yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından doğrudan toplanmamakta, katılımcıları bir araya getiren Zoom platformunun görüntülü toplantı organize edilmesi için oluşturduğu kendi yöntemleri ile toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenme amacı:

Şirketimiz, belirtilen kişisel verilerinizi COVID-19 Pandemi sürecinde eğitim faaliyetlerine devam edebilmek, eğitim kesintisi yaşamamak, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin  İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

  • Açık rızanız ve bu konudaki tercihleriniz
  • Sözleşme fasını sağlamak amacıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusu olarak sözleşmelerden kaynaklı  hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • Eğitim faaliyetlerine Pandemi sürecinde devam edebilmek için veri işlemenin zorunlu olması.
  • Temel hak ve özgürlüklerinize  zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Kişinin kendi tarafından alenileştirilmesi

Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Yurtdışına Aktarımı:

Belirtilen görsel ve işitsel kayıtlardan ibaret kişisel veriler ve biyometrik verilerinden ibaret özel nitelikli kişisel veriler, online uygulamalardan sınıf şeklinde yapılan oturumlara katılan katılımcılar  tarafından görülebilmektedir. Ses ve görüntünüzü aktif etmeyerek paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.

Ders kaydı Zoom platformunun izin verdiği ölçüde alınmaktadır. Eğitime katılımınıza ilişkin isim soyisim bilginiz size eğitim sertifikası düzenlemek için kullanılacak ve düzenlenen sertifikanız size ve çalıştığınız kuruma iletilecektir.

Zoom uygulaması, yurtdışı merkezli ve sunucuları yurtdışında olduğundan kişisel verileriniz ve ses ve görüntü ile katılım sağlamanız halinde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz Zoom tarafından yurtdışına aktarılmaktadır.

Veri sahibi olarak haklarınız:

KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu kapsamda Şirket bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma, işleme nedeni ortadan kalkmış olan veri için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir.

Soru ve talepleriniz için:

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu info@eralpdanismanlik.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca, daha önce kimliğinizin tespit edildiği e-posta adresiniz varsa info@eralpdanismanlik.com.tr  mail adresimizden de başvurunuzu yapabilirsiniz.  30 gün içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir.

İletişim ve Başvuru Adresi:

G.M.K.Bulvarı No:39/24 Maltepe – Ankara – Türkiye PK:06570