Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme https://www.legaltalks.com.tr/ internet sitesi kullanıcılarının üye kayıt formunu doldurmak ve ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere ilettiği kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda otomatik yollarla kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması hakkında veri sorumlusu sıfatıyla LegalTalks Eğitim Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında aydınlatma yapılmaktadır. 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Aktarılması ve Hukuki Sebebi
 • Siteye Üyelik ve Hizmet Süreçleri

Üyelik hesabınızın oluşturulması ve üyelik iş ile işlemlerinin yapılabilmesi, sizlerle iletişime geçilebilmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, eğitim hizmetlerinin verilebilmesi amaçlarıyla; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” 5/2 kapsamında kanunlarda öngörülmesi (5651 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat), veri sorumlusunun yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Kimlik (Ad Soyad) 
 • İşlem Güvenliği (Log ve İşlem Kayıtları)
 • Kullanıcı adı, 
 • E-posta adresi,
 • Telefon numarası
 • Aldığınız kurs bilgisi
 • İşlem Güvenliği (Trafik Bilgisi)
 • Diğer (eğitim ile ilgilenmek isteme sebebiniz, bilişim hukukuna  ilgi duyma nedeniniz)
 • Üye olduktan sonra profilinizde eklemeniz halinde diğer bilgileriniz (Ad, Soyad, fotoğraf, öğrenim durumu, mezun olduğunuz/okuduğunuz okul bilgisi, biyografinizde paylaştığınız verileriniz, sosyal medya adresleriniz)
 • Eğitimlere ve siteye yorum yazmanız halinde bu içerikler
 • Ödeme yapmanız halinde Ad, Soyad, T.C kimlik no, Adres(İl/İlçe), E-posta adresi, bulunması halinde firma adı, vergi dairesi, vergi numarası,ödeme yöntemi
 • Müşteri işlem bilgisi (satın alma, talep, şikayet bilgileri)

            1.2. Ticari İleti Süreçleri 

İsim, soyisim, e-posta, telefon numarası şeklindeki kişisel verileriniz, sizlerle kuracağımız iletişim ve etkileşimler sırasında edinilecek kişisel verileriniz, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca onayınız ve KVKK 5. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde; 

 • Eğitim içeriklerimizle ilgili güncel gelişmelerden sizleri haberdar etmek, 
 • Size özel kampanya ve reklamlar gösterebilmek,
 • Verdiğimiz eğitim içeriklerini size özel kişiselleştirebilmek
 • Kampanyalarımız, ürün ve hizmetlerimiz hakkında promosyon, reklam, indirim, tanıtımlar için SMS, Aranma ve E-posta şeklinde ticari iletiler göndermek  amaçlarıyla işlenecektir. 
 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi

  Kişisel verileriniz, sitemizdeki ve online formlarımızdaki bilgilerin doldurulması ve hizmetlerin alınması sırasında  otomatik yöntemlerle toplanarak kayıt edilecektir.  
 •   Kişisel verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaç ve faaliyetlerin yerine  getirilmesi amacıyla  ticari ileti gönderimi, reklam tanıtım işlemleri nedeniyle hizmet alınan veri işleyen yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla, hizmet alınan CRM şirketleri ile; sms ve e-posta gönderimi yapılması için hizmet sağlayıcılarla; faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışı yazılım şirketleri, sunucu  ve hizmet sağlayıcılarla, İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile açık rızanıza istinaden paylaşılacaktır.
 • Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla  KVKK 5/2 uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak “Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları” ile paylaşılabilecektir. Örneğin; Vergi dairesi, Mahkemeler
 • Kişisel Verileriniz; Ödeme işlemleri ve diğer finansal iş ve işlemleri yapabilmek, denetime ilişkin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, tedarikçilerimizden hizmet alabilmek amacıyla KVKK 5/2 uyarınca Kanunlarda öngörülmesi (Vergi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat), Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere dayalı olarak ve bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak ‘’Tedarikçilerimiz’’  ile paylaşılabilecektir. Örneğin; Bankalar, Denetçiler ve Mali müşavirler, ödeme hizmeti aldığımız şirket, hizmet alınan yazılım şirketleri
 • Kişisel Verileriniz, İş ortaklığına konu ticari faaliyetleri içeren sözleşme hükümlerinin ifası, verdiğimiz hizmetlere ilişkin iş ve işlemlerin yapılabilmesi (eğitimimize katılmanız halinde sertifika verebilmek) amacıyla ve ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak  ‘’Eralp İştiraklerine’’  veri aktarımı yapılabilecektir. Örneğin; Bookmark, Eralp Avukatlık Bürosu, Eralp Danışmanlık
 • Sitemize yorum yazmanız halinde, yazdığınız yorum, isim ve varsa fotoğraf bilginiz, KVKK 5/2 uyarınca “ilgili kişinin kendisinin alenileştirmesi” hukuki sebebine dayanarak herkese açık olarak yayınlanacaktır.
 •   Kişisel verilerinizin Yurtdışına Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi
 • E-posta göndermeniz halinde; Kişisel verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, e-posta gönderimine konu olması halinde e-posta  sunucularımızın yurt dışında olması (yabancı merkezli e-posta hizmeti almamız) nedeni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurt dışına aktarılmaktadır
 •  Kişisel verileriniz ve özel nitelikli Kişisel Verileriniz, sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler için ve iş ve işlemlerimizi yerine getirebilmek amacıyla kullandığımız sistemlerin yurtdışı merkezli olması sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurt dışına aktarılmaktadır. Örneğin; Google forms, G Suite, LegalTalks sitesi WordPress altyapısı
 •  Uzaktan görüşme platformu aracılığıyla yaptığımız eğitimlere katılmanız halinde;Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Uzaktan görüşme platformu uygulaması(Zoom,Teams,Google Meet), yurt dışı merkezli ve sunucuları yurt dışında olduğundan kişisel verileriniz ve ses ve görüntü ile katılım sağlamanız halinde biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek özel nitelikli kişisel verileriniz kayıt ekranı aracılığıyla  ve uzaktan görüşme platformu üzerinden yapılan görüşmeler ve bu görüşmelerin kaydının alınması suretiyle otomatik yöntemlerle, ders kaydı almak ve kayıt bilgilerinizi sertifika düzenlemek, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak açık rızanıza istinaden  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır. Ve ayrıca ses ve görüntünüzü paylaşmayı seçmeniz halinde bu verileriniz katılımcılara aktarılmış sayılacaktır. Etkinlikler sırasında alınan görüntü kayıtları ve fotoğraflarda yer almak istemememiz ve açık rıza vermemeniz halinde kameranızı kapatabilirsiniz.
 • Haklarınız: 

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

 • Yükümlülükleriniz
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu 07.04.2020 tarihli kamuoyu duyurusuna göre ses ve görüntü verileriniz bazı durumlarda biyometrik veri (özel nitelikli veri) kapsamında değerlendirilebilmektedir. Eğitime katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda Derslerdeki ses ve görüntü kayıtlarınız açık rızanıza istinaden işlenecektir, bu verileriniz biyometrik veri de sayılabileceğinden eğitime katılmadan önce uzaktan görüşme platformun’un gizlilik politikasını okuyunuz.
 • Veri sorumlusuna Başvuru:  

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresi üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 • Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Veri sorumlusu Unvan : LegalTalks Eğitim Anonim Şirketi

MERSİS No: 0608161505800001
E-mail Adresi:info@legaltalks.com.tr
Fiziki Posta adresi : Gökkuşağı Mah. 1204. Cad. Acar Apt. Blok No: 19 İç Kapı No: 20 Çankaya/Ankara