GİRİŞ

UYAP; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSK, Adalet Bakanlığı teşkilatı, Türkiye sathında adli ve idari yargının tüm birimleri, (Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, icra ve iflas daireleri, ceza infaz kurumları, adli tıp birimleri, denetimli serbestlik birimleri) arasından fonksiyonel tam entegrasyon sağlayan merkezi bir sistemdir.

Söz konusu birimler, asıl olarak kullanılan karasal veri hatları ile yedek olarak kullanılan 3G veri hatlarından oluşan bir geniş alan ağı ile UYAP Sistem Merkezine bağlanmış olup bunların tüm verileri UYAP Sistem Merkezinde toplanmakta, Acil Durum Merkezinde yedeklenmekte ve bu birimler tüm işlemlerini UYAP Sistem Merkezini kullanarak gerçekleştirmektedirler. UYAP kapsamındaki birimlerin birbirleri arasındaki işlemleri ile veri alışverişleri de UYAP Sistem Merkezi aracılığıyla yapılmaktadır.

Yüksek yargı organları da dâhil olmak üzere tüm yargı birimleri UYAP üzerinden çalıştığından ve yargı birimlerinin sorgu, yakalama, tutuklama, tahliye, arama, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi acil olarak yapılması gereken işleri ve duruşmaları da gününde yapma zorunlulukları bulunduğundan UYAP’ın kesintisiz bir şekilde çalışması; bu bağlamda UYAP geniş alan ağında ve aynı şekilde diğer kurumlar veya bilgi sistemleri ile UYAP arasında veri alış verişine yönelik bağlantılarda kesintisizliğin ve verimliliğin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Görevleri (Düzey 1)

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 46/B. Maddesi̇ Uyarınca, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
 • İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,
 • Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak,
 • Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında bilgisayar kullanan personelin eğitimini sağlamak,
 • Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nün birimleri aşağıdaki gibidir.

 1. Ar-ge Şubesi
 2. Bilgi Güvenliği Şubesi
 3. İnsan Kaynakları Şubesi
 4. Kalite ve Süreç Yönetimi Şubesi
 5. Yazılım Geliştirme Şubesi
 6. Yazılım Test Şubesi
 7. Ağ ve Sistem Yönetimi Şubesi
 8. Enerji ve İklimlendirme Şubesi
 9. Ceza Uygulamaları Şubesi
 10. Hukuk Uygulamaları Şubesi
 11. İdari Yargı Uygulamaları Şubesi
 12. Ortak Uygulamalar Şubesi
 13. İdari İşler Şubesi
 14. Mali İşler Şubesi
 15. Donanım Şubesi
 16. SEGBİS Şubesi
 17. Çağrı Merkezi Şubesi
 18. Dış İlişkiler Şubesi
 19. Entegrasyon Şubesi
 20. Adli Bilişim Şubesi
 21. Katma Değerli Servisler Şubesi
 22. Tanıtım ve Medya Şubesi
 23. Bilgi Bankası ve Hukuki Görüşler Şubesi
 24. Uzaktan Eğitim Şubesi
 25. Kişisel Verileri Koruma Şubesi
 26. Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Şubesi

https://twitter.com/abbilgiislem?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA E-GÖRÜŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi ‘e-görüş’ün tanıtımı yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  “Bu proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır.” dedi.

Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde ceza infaz kurumlarında dijital dönüşümü başlatan Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi ‘e-görüş’ün tanıtım toplantısı yapıldı. Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Törende bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kamusal hizmetlerin sunumunda temel kriterlerinin vatandaş memnuniyeti olduğunu belirtti. E-dönüşüm kapsamında hayata geçirilen uygulamalarla vatandaşların hizmetlere en hızlı, en az maliyetle ulaşmasının amaçlandığını aktaran Adalet

Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de yargıda dijital dönüşümün hedeflendiğini anlattı. Gül, esas amaçlarının, vatandaşların yargısal hizmetlere daha az masrafla, daha kolay ulaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

“HÜKÜMLÜ YAKINLARI AÇISINDAN DA ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Ceza infaz kurumlarında da insanı temel alan tüm yaklaşımlara büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Gül, şunları söyledi:

“Bu proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır. Bu imkanın, aynı zamanda hükümlülerin rehabilitasyonuna da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Görüntülü görüşme imkanının, hükümlü yakınları açısından da çok faydalı olacağına inanıyoruz. Yakınları hükümlülerle görüntülü görüşecekler, böylece seyahat etmek, masraf yapmak zorunda kalmayacakları gibi bir ilden başka bir ile gitme ya da rahatsızlığı, hastalığı nedeniyle gidemeyecek olanların yakınlarıyla görüşme imkanına sahip olması sağlanacak. Çocukların cezaevinin o ortamına girip örselenmesini önleyecek şekilde görüntülü görüşme yapılması da çocuğun üstün yararına matuf çok önemli adım olarak değerlendirilmeli. Salgın süreci de projenin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koymuştur.”

HÜKÜMLÜLER SİSTEME PARMAK İZİYLE GİRECEK

Adalet Bakanı Gül, görüntülü görüşmenin yanı sıra elektronik sayım, sağlık hizmetlerine erişim, dilekçe hakkının kullanılması, kitaplara erişim, kantin siparişi ve ödemeleri gibi çok önemli hizmetlerin de projede yer aldığını ifade etti.

Gül, artık cezaevlerindeki kantin siparişinin elektronik ortamda yapılacağını, bu nedenle artık kurumlardaki emanet para bürolarının ortadan kaldırılacağını bildirdi.

Hükümlülerin sisteme parmak iziyle gireceğini ve tüm taleplerini ilgili yere ulaştıracağını kaydeden Gül, projenin personele de önemli katkı sağlayacağını, personelin artık diğer alanlardaki faaliyetlere daha fazla zaman ayırabileceğini söyledi.

“YÜZ YÜZE ZİYARET YAPAMAYAN HÜKÜMLÜ YAKINLARI İÇİN DE UZAKTAN GÖRÜŞME İMKANI TANINACAK”

Törende bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akıllı Teknolojilerin Cezaevlerine Entegrasyonu Projesi ile temel bazı işlemelerin

personel ihtiyacı olmadan gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hükümlülerimizin temel bazı işlemleri personel ihtiyacı olmadan gerçekleştirilebilecek. Akıllı multimedya cihazlarının kullanılmasıyla tutuklu ve hükümlülerin, tanımlanmış bazı işlemleri koğuşlarından çıkmadan yapabilmelerine imkan verilecek. Çalışma kapsamında, cihazlar üzerinden görüntülü görüşme, kantin sipariş yönetimi, görüntülü sağlık hizmetleri, parmak iziyle sayım, kitap talebi, dilekçe başvuru hizmetleri, bilgilendirme ve anons hizmetleri yer alıyor. Normalde infaz koruma memuru tarafından yapılan işler, böylelikle teknolojik altyapıyla gerçekleştirilecek. Her gün birçok personelle yapılan sayım işi kolaylaşacak. Kantin alışverişinde emanete para bırakma sistemi ortadan kalkacak. Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için de uzaktan görüşme imkanı tanınacak.”

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi de proje ile tutuklu ve hükümlülerin odalarına yerleştirilecek cihazlarla görüntülü görüş yapılmasının sağlanacağını belirtti. Çiftçi, bunun yanı sıra e-doktor, e-kütüphane, on-line kantin alışverişi, parmak izi ile hızlı sayım gibi uygulamaların hayata geçirileceğini, sistem üzerinden kantin siparişi verip ödemelerin bu yolla yapılacağını, bakanlık iletişim uygulamasıyla dilekçe ve e-posta gönderilmesinin sağlanacağını anlattı.

Projenin pilot uygulaması Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilecek.  

https://basin.adalet.gov.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-e-gorus-donemi-basliyor

DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Donanım Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

UYAP kapsamında 40.232 adet masaüstü bilgisayar, 16.133 adet dizüstü bilgisayar, 122 adet ağ lazer yazıcı, 21.273 adet lazer yazıcı, 2.800 adet laptop yazıcı, 6140 adet kesintisiz güç kaynağı, 90 adet merkezi kesintisiz güç kaynağı, 5.600 adet tarayıcı ve 13 adet yazıcı+tarayıcı alınmış dağıtımı yapılmış, 49.800 adet bilgisayar data ve 96.556 adet bilgisayar elektrik (KGK) hattı çekilmiştir.

35 il Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı olarak görev yapmak üzere Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bölge idare Mahkemesi Başkanlıklarında 56 adet Bilgi İşlem Şefliği ve 66 adet Bilgi İşlem Bürosu kurulmuş ve bu birimlerde 679 adet teknik personel fiili olarak görev yapmaktadır.

UYAP kapsamında dağıtımı yapılmış olan yukarda sayıları belirtilen donanımların ve bilgisayar alt yapısının kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak, 35 adet Bilgi İşlem Müdürlüğü, 56 adet Bilgi İşlem Şefliği ve 66 adet Bilgi İşlem Bürosunun koordinasyonun yapmak ve bu birimlerde çalışan teknik personelin bilgi düzeylerini yükseltmek için eğitim vermek, bu personele teknik konularda destek vermek amacı ile Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuştur.

Görevleri

 1. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım taleplerini toplamak ve talepler doğrultusunda kaynak planlaması yapmak,
 2. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin ihtiyacı olan donanımların belirlemek,
 3. Donanım dağıtım kriterlerine göre dağıtım planlaması yapmak,
 4. Yeni alınacak donanımlar için teknik şartnameleri hazırlamak, ihale sürecini başlatmak,
 5. Sorunların hata niteliğine göre belirlenmiş bir takip mekanizması oluşturmak, arıza verilerinden hata istatistikleri çıkarmak, mevcut istatistiklerden faydalanarak yeni alınacak donanımların stratejik planlamasını yapmak,
 6. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinde Başkanlık tarafından yönetilen UYAP Bilişim Sistemlerinde oluşan teknik hatalarla ilgili yardım başvurularının çözümünü sağlamak, gerektiğinde hizmet tedarikçilerine yönlendirmek ve takip etmek,
 7. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım ve yapısal kablolamaya yönelik talep ve arızaları değerlendirmek,
 8. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerindeki bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar alt yapı sistemlerinin kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak,
 9. Başkanlığımıza bağlı olarak kurulan Bilgi işlem Müdürlükleri, Şeflikleri ve Bürolarında görevli personelin koordinasyonun sağlanmak, Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinde görev yapan teknik
 10. personelin bilgi ve becerilerini artırılması amacı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak teknik eğitimler düzenlemek,
 11. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin donanımlarının periyodik bakımının yapılması/yaptırılmasını sağlamak, tedarikçi firmalarla bakım işleminin planlamasını yapmak ve bakım prosedürlerini belirlemek,
 12. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin yapısal kablolama ihtiyaçlarını belirlemek yapısal kablolama altyapısını yapmak/yaptırmak,
 13. Yeni yapılan adliye sarayı hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarının yapısal kablolamasının UYAP standartlarına uygunluğunu denetlemek,
 14. Garantileri biten donanım ve yan donanımların bakım onarım sözleşmelerini gerçekleştirmek,
 15. Garanti süreleri biten donanımların tamir ve bakımlarını ilgili firmalara veya Başkanlık bünyesinde yapmak/yaptırmak,
 16. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerine dağıtılan bilgisayar ve yan donanımlarının envanterlerini takip etmek
 17. Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) işletimde olduğu adli ve idari yargı birimleri ile bakanlık merkez ve taşra birimlerinin ve bu birimlerde çalışan 40.000 civarındaki kullanıcının gün içerisinde aktif olarak kullandığı UYAP uygulamaları aktif olarak Şaşmaz Sistem Merkezinden yönetilmektedir. Benzer şekilde Acil Durum Merkezi olarak tasarlanan Gölbaşı sistem merkezinin de idame edilmesi gerekmektedir. Her iki sistem merkezi içinde gerek duyulan, network alt yapısı, sunucu parkının yönetilmesi, alt yapı ve kablolama işlemlerinin tamamlanması, başta UYAP uygulamaları olmak üzere, internet, mail, proxy, portal vb diğer bütün hizmetlerin verilebilmesi için gerekli sunucu/donanım altyapısının ve gerekli işletim sistem–disk sistemi yapılarının yönetilmesi için müstakil Sistem Yönetimi Şube müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuştur.

B. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. Sistem merkezinin idamesi ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Sistem merkezindeki sunucuların OS (işletim sistemi) seviyesine kadar yönetimini sağlamak,
 3. UYAP uygulamalarının sağlıklı çalışması için gerekli sunucu/disk/işletim sistemlerini sağlamak,
 4. Sistem merkezinde ihtiyaç duyulan disk sistemlerini ve bu sistemlerin network altyapısını hazırlamak ve yönetmek,
 5. Sistem merkezindeki bütün sunucuların network bağlantılarını sağlamak ve yönetmek,
 6. Sistem Merkezini iç ve dış saldırılara karşı korumak için gerek duyulan güvenlik politikaları geliştirmek ve uygulamak,
 7. Sistem merkezinin ihtiyaç duyduğu elektrik altyapısını (kgk, jeneratör, trafo vb.) kurmak ve yönetmek,
 8. Sistem yönetiminde görevli personel için gerekli yönetim altyapısını kurmak ve yönetmek,
 9. Sisteme entegre edilen tüm uygulama ve yeni işletim sistemleri için gerekli altyapıyı sağlamak,
 10. Adalet Etki Alanının yönetimini sağlamak,
 11. UYAP uygulamalarının çalıştığı uygulama sunucularının, veritabanının, portal sunucularının ve CM (Content Manager) sunucularının idamesini, iyileştirilmesini, yedeklenmesini ve güncellemelerinin yapılmasını sağlamak,
 12. Sistem Merkezindeki bütün sunucuların belli periyotlarla yedekleme işlemlerini yapmak,
 13. Sistem güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,
 14. Enerji bakımından Sistem merkezinin idamesi ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 15. UYAP uygulamalarının sağlıklı çalışması için kesintisiz Enerji sağlamak,
 16. Sistem merkezine kesintisiz Enerji sağlanması için gerekli olan Kesintisiz güç kaynakları, Jeneratör, Trafo, Enerji panoları vb. cihazların sürekli bakım-onarımını sağlamak,
 17. Sistem merkezindeki bütün sunucularının çalışabilmesi için gerekli ısıtma-soğutma-iklimlendirme ortamı sağlamak ve yönetmek,
 18. İklimlendirme-soğutma  görevi  yapan  hassas  klima,  Kesintisiz  güç  kaynaklarının  soğutulmasında  kullanılan soğutma grupları vb cihazların bakım-onarımını sağlayarak kesintisiz hizmet vermek,
 19. Enerji yönetiminde görevli personel için gerekli yönetim altyapısını kurmak ve yönetmek,
 20. Sisteme entegre edilen tüm yeni cihazların (yeni server,vb) güç analizlerini yapmak ve uygun şekilde yer dizayn ederek Enerji alt yapısını buna uygun modifiye etmek,
 21. Tüm ülke çapındaki Adli birimler, Ceza Tevkif evleri vb Adalet Bakanlığına bağlı çalışan birimlerde bulun an KGK’lar için bakım hizmet sözleşmesi yapmak, KGK’ya ihtiyaç duyan birimler için ihale yaparak temin etmek,
 22. Sistem merkezi ve yedeklilik merkezinde Enerji Alt yapısında, bina içi iklimlendirme-soğutma  ve her türlü faktörü göz önüne alarak Enerji Verimliliği ve tasarrufu yapması amaçlamak, piyasadan ucuz Elektrik Enerjisi alma girişimlerinde bulunmak, yeni kurulacak Sistem merkezi/merkezlerinin Enerji alt yapısını Verimlilik ve tasarruf kriterlerine göre dizayn ederek hayata geçirmek,
 23. Sistem güvenliğinin sağlanmasında Sistem Şubesi ile koordineli olarak çalışmak


ORTAK UYGULAMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri

 1. UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan Personel ve İdari kaynaklar işlemleri, Personel görevlendirme ve birim tanımlama, Ortak Ekranlar, DYS, Evrak Sistemi, Teftiş uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.
 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak.
 3. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak.
 4. Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim senaryolarını hazırlamak.
 5. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,
 6. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak.
 7. Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak.
 8. Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak.
 9. Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 10. Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek.
 11. İlgili Uygulama Şube Şefliklerinin talepleri doğrultusunda gerekli ekranlarda sadeleştirme yapmak,
 12. Ortak ekranların güncelliğini ve birlikteliğini sağlayacak çalışmalar yapmak.
 13.   UYAP kullanıcılarının bildirmiş olduğu sorunların çözümü için telefonla veya ilgili hata takip sistemleri üzerinden çözülmesi,
 14. Çok sık karşılaşılan hata ve taleplerin öncelikli olarak yapılması için raporlanarak Yazılım Şubesine iletilmesi.
 15. Yardım masasına gelen sorunların çözümü ile ilgili bilgileri periyodik olarak UYAP portalı üzerinde yayınlamak.
 16. Taşradan yardım masasına gelen donanım arızaları ve VPN taleplerinin karşılanması

 

CEZA UYGULAMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Ceza Uygulamaları Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CBS, Ceza, CTE, DS, Adli Tıp uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak, birimlerin bilgi iletişim teknolojileri ile çalışmalarını sağlayan hukukçu ve teknik kişilerin ortaklaşa çalışmaları ile otomasyonunu sağlaması için kurulmuştur.

B. Ceza Uygulamaları Şubenin Yapısı

1- Ceza Mahkemeleri Yazılımları Modülü

2- Cumhuriyet Başsavcılığı Yazılımı Modülü

3- Ceza ve Tevkifevleri Yazılımı Modülü

4-  Denetimli serbestlik yazımı Modülü

5- Adli Tıp Yazılımı Modülü

C-  Şefliklerin Görevleri 

1- Ceza Mahkemeleri Şefliğinin Görevleri:      

 1. UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CBS, Ceza, CTE, DS, Adli Tıp  uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.
 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,
 3. Mevcut yazılımın en iyi şekilde idamesini sağlamak
 4. Mevzuat değişikliğinden dolayı yazılımın güncellemesini sağlamak
 5. Sistemde bulunmayan kanun maddelerinin Hakim onayından sonra sisteme girişini yapmak.
 6. Mevcut yazılımda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak
 7. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata,
 8. Bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri  yapmak
 9. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak
 10. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak.
 11. İstatistik talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için  gerekli çalışmaları yapmak
 12. Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için  proje   gereksinimlerini belirlemek.
 13. Admin işlemlerini takip etmek, hatalı durumları incelemek.
 14. Ceza yazılımları ile ilgili mailleri takip edip gerektiğinde cevap vermek
 15. Yazılımı tamamlanan uygulamaların testini yapmak
 16. Ceza Yazılımlarını ilgilendiren birim ve dış birim toplantılarına iştirak etmek,
 17. Geneli ilgilendiren konularda genel duyuru yapmak
 18. Ceza yazılımları ile ilgili taşra ve merkez birimleri ile yazışmaları takip etmek.

2- Denetimli Serbestlik İnfaz Şefliği

1. Bakanlık Merkez birimlerinde kullanılan yazılımların güncellenmesi ve idamesini sağlamak
2. Taşra birimlerinde kullanılan yazılımların  güncellenmesi ve idamesini sağlamak.
3. UYAP bünyesinde yer alan birimlerin ihtiyaç duydukları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan bilgilerin yazışma yapılmaksızın alınabilmesini sağlamak için ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak ve gerekli yazılımları hazırlamak, idamesini sağlamak,
4. UYAP kullanıcıları için uzaktan eğitim senaryolarını hazırlamak,
5. Kullanıcıların sorunlarına destek olmak için yardım masası hizmeti vermek,
6. Taşradan bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak,
7. Taşradan gelen düzeltme taleplerini yardım masası olarak yerine getirmek, veritabanı ile ilgili olan işlemleri yapmak
8. İstatistik talepleri doğrultusunda istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak, akabinde istatistik şubeye bildirmek,

3-Adli Tıp Şefliğinin Görevleri

 1.  UYAP Adli Tıp modül yazılımının en iyi şekilde idamesini sağlamak
 2. Mevzuat değişikliğinden dolayı yazılımın güncellemesini sağlamak
 3. Taşradan bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak
 4. Adli Tıp modülü ile ilgili taşra ve merkez birimleri ile yazışmaları takip etmek,
 5. Geneli ilgilendiren konularda genel duyuru yapmak
 6. Adli Tıp modülünü ilgilendiren mevzuatı takip etmek
 7. Adli Tıp modülünü ilgilendiren mevzuat çalışmalarına katılmak
 8. Adli Tıp modülünü ilgilendiren birim ve dış birim toplantılarına iştirak etmek,
 9. Adli Tıp modülünün güncellenmesi, hataların giderilmesi, geliştirilmesi ve yazılım yapılabilmesi için gerekli ön çalışma yaparak Hata Takip Sistemine giriş yapmak,
 10. Yazılım yapılırken nezaret etmek,
 11. Yazılımı tamamlanan uygulamaların kullanıcılara yansıtılmadan önce tüm testlerini yapmak
 12. Adli Tıp modülünü ile ilgili mailleri takip edip gerektiğinde uygun şekilde cevap vermek,
 13. Admin işlemlerini yönetmek,
 14. Taşradan gelen düzeltme taleplerini yardım masası olarak yerine getirmek,   veritabanı ile ilgili olan işlemleri yapmak,
 15. İstatistik talepleri doğrultusunda istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak, akabinde istatistik şubeye bildirmek

4-CBS Şefliğinin Görevleri:

 1. UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CBS uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.
 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak.
 3. Mevcut yazılımın en iyi şekilde idamesini sağlamak.
 4. Mevzuat değişikliğinden dolayı yazılımın güncellemesini sağlamak.
 5. Mevcut yazılımda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak.
 6. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak.
 7. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri  yapmak.
 8. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak.
 9. İstatistik talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için  gerekli çalışmaları yapmak Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje  gereksinimlerini belirlemek.
 10. Admin işlemlerini takip etmek, hatalı durumları incelemek.
 11. CBS yazılımları ile ilgili mailleri takip edip gerektiğinde cevap vermek.
 12. CBS Yazılımlarını ilgilendiren birim ve dış birim toplantılarına iştirak etmek.
 13. Geneli ilgilendiren konularda genel duyuru yapmak.
 14. CBS yazılımları ile ilgili taşra ve merkez birimleri ile yazışmaları takip etmek .,
 15. Yazılımı tamamlanan uygulamaların testini yapmak


5. İnfaz  şefliğinin Görevleri:

1.  UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CTE uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.
2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak.
3. Mevcut yazılımın en iyi şekilde idamesini sağlamak.
4. Mevzuat değişikliğinden dolayı yazılımın güncellemesini sağlamak.
5. Mevcut yazılımda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak.
6. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından  önce, tüm testlerini yapmak.
7. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri  yapmak.
8. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak.
9. İstatistik talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için  gerekli çalışmaları yapmak Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için  proje gereksinimlerini belirlemek.
10.Admin işlemlerini takip etmek, hatalı durumları incelemek.
11. CTE yazılımları ile ilgili mailleri takip edip gerektiğinde cevap vermek.
12. CTE Yazılımlarını ilgilendiren birim ve dış birim toplantılarına iştirak etmek.
13. Geneli ilgilendiren konularda genel duyuru yapmak.
14. CTE yazılımları ile ilgili taşra ve merkez birimleri ile yazışmaları takip etmek.
15. Yazılımı tamamlanan uygulamaların testini yapmak

HUKUK UYGULAMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Hukuk Uygulamaları Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) milyonlarca dava ve soruşturma dosyası işlem görmekte, bu dosyalar kişisel veriler ve hatta ulusal güvenliği ilgilendiren veriler içermektedir. Sistemde işlenen ve saklanan bu verilenin bütünlük (bilginin bozulmadan muhafaza edilmesi), gizlilik (bilginin yetkisin kişilerin eline geçmesinin engellemesi) ve erişilebilirliğinin korunmasının (bilginin kesintisiz bir biçimde kullanıma hazır halde tutulması), söz konusu bütünlük, gizlilik ve erişebilirlik ile alakalı uluslararası geçerliliği olan güvenlik politikalarının ve sertifika sistemlerinin takip edilerek mevcut sistem üzerinde uygulanmasını sağlanması ve Sistem üzerindeki güvenlik olaylarına doğru ve zamanında müdahale edilmesi iş ve işlemlerinin ancak “sistem”, “uygulama” ve “iletişim” güvenliğinin müstakil bir şube müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülmesiyle mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

B.Hukuk Uygulamaları Şube Müdürlüğünün Yapısı

İstatistik Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (dört) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 1. İdari Yargı Uygulamaları Şefliği
 2. Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları Şefliği
 3. İcra Daireleri Uygulamaları Şefliği

C.Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

       1-İdari Yargı Uygulamaları

 1. İlgili birimlerin UYAP ile otomasyonuna ilişkin bütün süreçleri takip etmek,
 2. Mevcut yazılımların idamesini sağlamak ve mevzuat değişikliklerinden kaynaklı yazılım güncellemesine ilişkin çalışmaları yapmak,
 3. Mevcut ekran ve yazılımlarda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak,
 4. Yazılım sürecini takip etmek ve yazılım sonrası güncellemelerin testini yapmak,
 5. İdari Yargı Uygulamaları ile ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuat dahilinde gerçekleştirilen çalışmalara katılım sağlamak,

İdari Yargı Uygulamaları ile ilgili yazışmaları yapmak, e-posta bildirimlerini takip ederek ilgililere gerekli bildirimleri yapmak,
2-Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları Şefliği

1. İlgili birimlerin UYAP ile otomasyonuna ilişkin bütün süreçleri takip etmek,
2. Mevcut yazılımların idamesini sağlamak ve mevzuat değişikliklerinden kaynaklı yazılım güncellemesine ilişkin çalışmaları yapmak,
3.
Mevcut ekran ve yazılımlarda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak,
4.
Yazılım sürecini takip etmek ve yazılım sonrası güncellemelerin testini yapmak,
5. Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları ile ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuat dahilinde gerçekleştirilen çalışmalara katılım sağlamak,
6. Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları ile ilgili yazışmaları yapmak, e-posta bildirimlerini takip ederek ilgililere gerekli bildirimleri yapmak,

3-İcra Daireleri Uygulamaları Şefliği

1. İlgili birimlerin UYAP ile otomasyonuna ilişkin bütün süreçleri takip etmek,
2. Mevcut yazılımların idamesini sağlamak ve mevzuat değişikliklerinden kaynaklı yazılım güncellemesine ilişkin çalışmaları yapmak,
3. Mevcut ekran ve yazılımlarda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak,
4. Yazılım sürecini takip etmek ve yazılım sonrası güncellemelerin testini yapmak
5. İcra Daireleri Uygulamaları ile ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuat dahilinde gerçekleştirilen çalışmalara katılım sağlamak,
6. İcra Daireleri Uygulamaları ile ilgili yazışmaları yapmak, e-posta bildirimlerini takip ederek ilgililere gerekli bildirimleri yapmak,

BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) milyonlarca dava ve soruşturma dosyası işlem görmekte, bu dosyalar kişisel veriler ve hatta ulusal güvenliği ilgilendiren veriler içermektedir. Sistemde işlenen ve saklanan bu verilenin bütünlük (bilginin bozulmadan muhafaza edilmesi), gizlilik (bilginin yetkisin kişilerin eline geçmesinin engellemesi) ve erişilebilirliğinin korunmasının (bilginin kesintisiz bir biçimde kullanıma hazır halde tutulması) ve Sistem üzerindeki güvenlik olaylarına doğru ve zamanında müdahale edilmesi iş ve işlemlerinin ancak “sistem”, “uygulama” ve “iletişim” güvenliğinin müstakil bir şube müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülmesiyle mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

B. Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğünün Görevleri

1)Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde, kurumun bilgi varlıklarını içerden veya dışarıdan gelebilecek ve kaza ile veya kasten oluşabilecek bütün tehditlere karşı korumak maksadı ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmak ve çalıştırmak,

2)Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde uygulanacak güvenlik politikasını oluşturmak, güvenlik standartlarını belirlemek ve güncel tutmak,

3)Güvenlik politika ve standartlarını uygulamak, uygulatmak, uygulandığının denetim ve takibini yapmak,

4)Bilişim Sisteminin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime ve zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

5)Bilişim Sistemi üzerinde uygulanacak güvenlik kontrollerinin planlanmasına, hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin çalışmaları yönetmek, uygulanmasını sağlamak, uygulandığının denetim ve takibini yapmak,

6)Bilişim Sistemi üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapmak,

7)Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde işlenen, kaydedilen ve saklanan verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Sistem üzerindeki kullanıcı, sunucu, network, uygulama, veri tabanı ve güvenlik donanımı loglarını toplamak, takip ve analizini yapmak,

8)Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi içerisinde meydana gelebilecek güvenlik ihlallerine veya bilgisayar güvenlik olaylarına ilişkin delilleri toplamak, analizini yapmak ve rapor hazırlamak,

9)Kullanıcıların bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak,

10)Bilgi Güvenliği konularında teknolojinin getirdiği yenilikleri kurum içerisinde kullanmaya yönelik olarak sürekli takip etmek, incelemek ve araştırmak,

11)Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan merkez ve taşradaki Bilgi İşlem Müdürlüğü, şefliği ve bürolarının yapılanmasını sağlamak, bu birimlerde görev yapan bilgi işlem personeli ve diğer destek personelinin koordinasyonunu, kariyer ve performans takibini gerçekleştirmek, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin, 2992 Sayılı Kanunun 22/A-e maddesine göre Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak eğitimini sağlamak konularının müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

B. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan merkez ve taşradaki Bilgi İşlem Müdürlüğü, şefliği ve bürolarının başkanlığın uzun dönemli stratejik amaçlarına uygun olarak aktif ve yenilikçi bir yaklaşımla yapılanmasını sağlamak,
 2. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan bilişim uzmanları ile diğer personelin koordinasyonunu, kariyer ve performans takibini gerçekleştirmek, performans ve motivasyonunu yükselterek çalışanların verimliliğini ve kalıcılığını arttırmak,
 3. İşgücü plânlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak;  birimin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıya kavuşturmak,
 4. Başkanlığın hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslar arası diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları’nı yürütmek,
 5. Personelin güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve potansiyel alanlarını yetkinlikler bazında değerlendirirerek ortaya çıkarmak ve onları üst görevlere hazırlamak, bunun için çalışanlarının yeterlilik ve becerilerini artırmaya yönelik programlar koordine etmek,
 6. Kurumumuzda davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek, Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,
 7. Personelin görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,
 8. Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,
 9. Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşulları sağlayarak , başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,
 10. Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak başkanlığımıza bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve Bilinci’nin” oluşmasını sağlamak,
 11. Personele mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak,
 12. Personeli objektif ölçülere göre değerlendirerek, başarılı olanları imkan ölçüsünde teşvik etmek ve ödüllendirmek, ceza verilmesini ilişkin ilkeleri belirleyerek uygulamak,
 13. Başkanlığın personel politikasının belirlenmesine yararlı çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak ve Başkanlık Makamına sunmak,
 14. Personelin geçici görevlerine ilişkin olurlar almak ve ilgililere duyurmak,
 15. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi  (UYAP) başta olmak üzere Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak her türlü bilgisayar programına ait kullanıcı ve teknik destek ekiplerine verilmesi gereken eğitimleri seminerleri ve konferansları tespit etmek,
 16. Eğitim Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere diğer birimler ile koordineli çalışarak gerekli yazışmaları yapmak,
 17. Kullanıcılar için oluşacak ihtiyaçlara göre eğitim programları hazırlamak, yerinde eğitimin yanında alternatif eğitim programlarını araştırmak ve eğitimle ilgili destek hizmetlerini sağlamak,
 18. Bilgi işlem birimlerinde bilgi işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni, teknisyen vb. kadrolarında görevli teknik personel ile Bakanlık makamı veya adalet komisyonlarınca bu birimlerde görevlendirilen personelin eğitim ve koordinasyonunu sağlamak,
 19. Adalet Bakanlığınca yürütülmekte olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında işletim sürecini tamamlayan ağır ceza merkezleri ile bölge idare mahkemelerinden seçilen ve mülhakat adliyelerinin ve Cezaevlerinin işletime geçirilmesi amacı ile Bilgi İşlem Müdürlükleri, şeflikleri ve büroları bünyesinde Bakanlık Makam onayı ile görevlendirilen uzman kullanıcılar işletime alınan merkezler ile mülhakatlarında gerekli eğitim ve işletim desteği sağlanması, uygulamaların çalıştırılması sırasında çıkan yazılımsal ve teknik sorunlar ile ilgili talep ve hataların çözümü veya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi ve işletim esnasında adliyedeki birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve uzman kullanıcılar da ihtiyaç olması durumunda Bakanlığın 124 sayılı genelgesi uyarınca işletime geçiş çalışmalarında bulunmak.

KATMA DEĞERLİ SERVİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

UYAP SMS Bilgi Sistemi, Avukat Portal, Kurum Portal ve 118’li servisler ile diğer gelir getirici servislerin hizmet sürekliliğinin sağlanması, mali takiplerinin yapılması, yazılımlarının iyileştirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere Katma Değerli Servisler Şube  Müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuş olup Başkanlığımızın 27.10.2011 tarih ve 7136 sayılı “Şube Müdürlüklerinin Yeniden Yapılandırılması” konulu İç Genelgesi ile kurulmuştur

B. Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • Başkanlığımız bünyesinde yürütülen gelir getirici servislerin tanıtımı kapsamında ulusal ve yerel medyada basılı ve görsel tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Katma değer sağlayan hizmetlerin ülke çapında tanıtılması kapsamında  seminer, konferans ve kurultaylara katılmak ve stand-sergi açma çalışmalarında İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,
 • UYAP SMS Bilgi Sistemi, Avukat Portal, Vatandaş Portal, Kurum Portal ve Bilirkişi Portal servislerinin idame ve geliştirilmesi çalışmalarını Yazılım Şube Müdürlüğü ile koordine etmek,
 • Başkanlığımız bünyesinde yürütülen ve katma değer sağlayan hizmetlerden (UYAP SMS Bilgi Sistemi, Avukat Portal, Kurum Portal ve 118’li Servisler v.b) elde edilen gelirlerin mâli takiplerini yapmak, talep edilmesi halinde fatura düzenlenmesini sağlamak üzere İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı ile irtibata geçmek,
 • UYAP SMS Bilgi Sistemi, Avukat Portal, Kurum Portal ve Vatandaş Portal ve Bilirkişi Portal ekranlarının sadeleştirilmesi, geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, ekranların kullanımından kaynaklanan sorunlar ve yeni geliştirilebilecek hizmetler ile ilgili Yazılım Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,
 • Gerçek ve Tüzel kişi olarak ticari faaliyet gösteren firmalar ile Kamu Kurumlarının davalarını, UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi üzerinden takip edebilmelerine yönelik olarak ilgili şirket/kurumlar ile 
 • görüşmeler yapmak, gelen şirket/kamu kurumlarını Başkanlığımızda ağırlamak,  talep edilmesi halinde ilgili şirket/kurum merkezine giderek sunum-tanıtım  faaliyetlerini düzenlemek,
 • Başkanlığımız bünyesinde yürütülen ve katma değer sağlayan hizmetler üzerinden; vatandaşların, avukatların özel şirket ve kamu kurumlarının ihtiyacı bulunan bilgileri, dış entegrasyon vasıtasıyla alabilmelerine yönelik ilgili kurumlar ile protokol çalışmalarında Proje Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,
 • Başkanlığımız bünyesinde yürütülen ve katma değer sağlayan portallar içerisinde sunulan, gelir getirici unsurların arttırılması yönünde çalışmalar yapmak,
 • UYAP Bilişim Sisteminin avukat, vatandaş ve kurumlara yönelik olarak hizmet veren

 

ENTEGRASYONLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Entegrasyon Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

UYAP Bilişim Sisteminin diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlanarak gerek iç kullanıcılarımız gerekse dış paydaşlarımız, mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde, gerekli bilgi ve belgelere anında erişebilmektedirler.

Yapılan entegrasyonlar kapsamında; yıllık bir milyonun üzerindeki sorgulamalar ile birlikte alınan ve verilen bilgilerin, resmî yazışmaya gerek olmaksızın temin edilmesi, kırtasiye ve posta masraflarındaki tasarrufun yanı sıra doğru bilgiye zamanında erişim katma değerini de beraberinde getirmiştir.

UYAP entegrasyonlarındaki artış nedeniyle, entegrasyon süreçlerinin bir modül olarak yürütülmesi ihtiyacı karşılayamadığından Entegrasyon Şube Müdürlüğünün kurulması hasıl olmuştur. Bu kapsamda 09/05/2017 tarihli Olur ile Entegrasyonlar Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

B. Entegrasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. İç kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu veri ve bilgilerin tespit edilerek bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların bilişim sistemleri ile entegrasyon süreçlerini yürütmek,
 2. İlgili kurum ve kuruluşların UYAP ile entegrasyon taleplerini değerlendirmek ve gerekli süreçleri yürütmek,
 3. Entegrasyon protokollerinin hazırlanması ve imzalanması süreçlerini yürütmek,
 4. Sistemlerin entegrasyonu için gerekli yazılım çalışmasını yapmak,
 5. Adalet Bakanlığınca e-Devlet Kapısından verilen hizmetlerin web servis süreçlerini yürütmek,

Kurumsal web servis hizmetleri ile ilgili süreçleri yürütmek.


BİLGİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Bilgi Bankası Şube Müdürlüğünün Kuruluş Gerekçesi

2992 Sayılı Kanunun 22/A-b-h maddesine göre Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasının müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

B. Bilgi Bankası Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. 4674 Sayılı Kanun gereğince aynı kanunun 12 C maddesi dışındaki Bakanlık dışındaki konularda mevzuat yetersizliğini ve aksaklığına ilişkin araştırmalar yapmak,
 2. Aynı konularda araştırmaların sonucunda Bakanlığa önerilerde bulunmak,
 3. Bilişim konusunda tüzük, kanun yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri hazırlamak,
 4. İlgili birimlerle iş birliği yaparak derlenen hukuki mevzuat, bilimsel yayınları, uluslar arası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, Yargı yetkisi tanınan uluslar arası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirmek ve bilgi işlem ortamına aktarmaya hazır hale getirmek,
 5. Hazırlanan bilgi bankası programını kullanarak 4. maddedeki hazırlanan verilerin güncel olarak veri tabanına işlenmesi ve güncelliğinin sağlanması,
 6. Kendisine bağlı kadroların görev/yetki ve sorumluluklarının performans ölçüm kriterlerini saptamak,
 7. Sorumlu olunan ve işletim sistemlerinde oluşan ve çözülemeyen problemlerin en hızlı şekilde çözümü için destek planlaması yapmak ve bunun sağlanması için kurum içi ve dışı noktalarla koordinasyonu sağlamak,
 8. Kendisine bağlı süreçlerin kalite politikası doğrultusunda oluşturulmasını, uygulanmasını ve dokümante edilmesini sağlamak,
 9. Bölüm strateji ve hedeflerini tüm çalışanlara iletmek, anlaşıp uygulanmasını sağlamak.

Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

 Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2021-2022