1. UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemi Nedir? 

UYAP ile ilgili; personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle, 

 • kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekana bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve 
 • eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçilmesi için 

sesli ve görüntülü bir şekilde interaktif veya canlı eğitimlerin yapılması, eğitim sonunda anket, sınav gibi uygulamaların kullanıcılara yansıtılması faaliyetlerinin yapıldığı platformdur. (Kaynak)

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde; Adalet Bakanlığının ve Yüksek Yargı Organlarının tüm personeli, UYAP ekranlarını kullanan Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili personeli, UYAP dersi okutulan üniversitelerdeki ilgili öğretim görevlileri ile UYAP dersi okutulan meslek liselerindeki ilgili öğretmenler kullanıcı olarak tanımlanmaktadır. (Kaynak)

2. UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde Kullanıcı Yapısı

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde; Adalet Bakanlığının ve Yüksek Yargı Organlarının tüm personeli, UYAP ekranlarını kullanan Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili personeli, UYAP dersi okutulan üniversitelerdeki ilgili öğretim görevlileri ile UYAP dersi okutulan meslek liselerindeki ilgili öğretmenler kullanıcı olarak tanımlanmaktadır.

Kullanıcı tanımlamaları sistemde 2 şekilde yapılmaktadır. Bunlar; kurum içi tanımlama ve kurum dışı tanımlama şeklindedir.

2.1. Kurum İçi Tanımlama

UYAP kullanan tüm kullanıcılara, UYAP üzerinden UYAP rolü tanımlanmaktadır. UYAP ile UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi arasında oluşturulan bir entegrasyon ile UYAP rolü tanımlanan bu kullanıcılar UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemine otomatik olarak aktarılmakta ve sonrasında sisteme kullanıcı olarak tanımlanmaktadır. Sisteme tanımlanan kullanıcılara, rollerine uygun eğitimler sistem tarafından otomatik olarak atanmaktadır.

2.2. Kurum Dışı Tanımlama

Kurum dışı tanımlama yapılmasının temel amacı, UYAP rolü olmayan ve sisteme otomatik olarak eklenemeyen kullanıcıların sisteme eklenmesidir. Kurum dışı tanımlama yapılabilmesi için kullanıcı tanımlaması talep eden kurumdan, sisteme eklenmesi talep edilen kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi ve cep telefonu numarası bilgilerini içeren resmi talep yazısının Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Talep yazısı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne ulaştıktan sonra kullanıcıların sisteme eklenmesi için gerekli onaylar alınıp, kullanıcılar sisteme manuel olarak eklenmekte ve sonrasında ilgili eğitimler atanmaktadır. Sisteme eklenen kullanıcıların sisteme giriş bilgileri, talep eden kuruma resmi kanallarla bildirilmektedir. (Kaynak)

3. UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemine Nasıl Giriş Yapılır? 

(Kaynak)

UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemine 2 türlü giriş yapılabilmektedir.

 1- portal.uyap.gov.tr adresi üzerinden; portal sayfasından e-imza veya kullanıcı bilgileri ile giriş yaptıktan sonra UYAP Bağlantıları altında bulunan Uzaktan Eğitim linkine tıklayarak kişisel uzaktan eğitim sayfanıza erişim sağlayabilirsiniz. 

2- uyapegitim.adalet.gov.tr adresi üzerinden; uyapegitim.adalet.gov.tr adresinde bulunan Kullanıcı Kodu, Parola ve Güvenlik Kodu kısımlarını doldurduktan sonra Gönder linkine tıklayarak kişisel uzaktan eğitim sayfanıza erişim sağlayabilirsiniz. 

4. UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemi Aşamaları 

(Kaynak)

Uzaktan Eğitim Projesi yazılımı web tabanlı olarak hazırlanmış olup aşağıdaki aşamalara sahiptir.

-Senaryo Süreci, 

-Üretim Süreci

-Kontrol ve Seslendirme Süreci olmak üzere 3 ana aşamada tamamlanmıştır. 

-Bu aşamalara 2015 yılında alınan Sanal Sınıf Uygulaması dahil edilmiş olup, bu uygulama ile Canlı Olarak Sanal Sınıf eğitimi yapılabilmektedir. Ayrıca bu yapılan canlı eğitim kayıt altına alınarak derse katılamayanların kayıt üzerinden izlemesi sağlanmaktadır.

5. Sanal Sınıf Uzaktan Eğitim Uygulaması 

UYAP Uzaktan Eğitimi Bilişim Sisteminde 2015 yılı itibariyle Sanal Sınıf uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile kullanıcıların eğitimleri canlı sınıf ortamında almasının yanında canlı eğitimlerin kayıt üzerinden de izlenebilmesi sağlanmıştır. Senkron eğitimlerin bitirilmesi çok uzun zaman aldığı için bu uygulamaya geçilerek eğitimlerin tamamlanma süresi %50 aza indirilmiştir. Böylece personelin daha az zamanda, daha çok bilgiyi alması sağlanmıştır.

6. Eğitim Yönetim Sistemi 

(Kaynak)

Uzaktan eğitimler, UYAP’ın işletimde olduğu birimlerde görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı ve adalet personeline sisteme tanımlanmaları ile eş zamanlı olarak atanmakta, kullanıcıların rollerinde meydana gelen değişikliklere paralel olarak atanan eğitimler de derhal güncellenmektedir. Uzaktan Eğitim faaliyetleri “Eğitim Yönetim Sistemi” sayesinde gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. 

6.1. Eğitim Yönetim Sisteminin özellikleri

 1- Kullanıcının e-eğitim portalında eğitim isimleri, başlangıç ve bitiş tarihleri, kullanıcının tamamladığı dersler, henüz devam eden dersler, alacağı dersler, sınavlar, derslerde kaldığı süre, derslerdeki durumu yer alacak, sayısal olan bilgiler grafiksel veya yüzde olarak gösterilebilmektedir. Kullanıcılar, kendilerine ait almış oldukları eğitimlerle ilgili detaylı durum bilgisi, giriş sayısı, süresi gibi bilgileri görebilmektedirler. 

2- Kullanıcılar, eğitime her girişinde eğitimlere kaldığı yerden devam edebilmektedirler.Eğitim Yönetim Sisteminde konular, hiyerarşik ve kullanıcının istediği konuya her an ulaşmasını sağlayacak yapıdadır. Kullanıcılar, eğitim boyunca dersler ile ilgili notlar alarak bu notları o anda veya daha sonra görebilmektedirler. Kullanıcılar, eğitimler ile ilgili sorumlu uzman veya danışmanlara mesaj veya e-posta aracılığı ile soru sorabilmektedirler. 

3- Eğitim Yönetim Sisteminde oluşturulan soru bankasından istenen eğitime ait ve istenen soru sayısına göre sınav (ön test, son test, konu ve bölüm testi ve genel sınav) hazırlanarak kullanıcılara sınav yapılabilmektedir.

4- Tartışma ve bilgi paylaşımı amacıyla kullanılmak üzere oturumlar (forum) oluşturulabilmektedir. Eğitim Yönetim Sisteminin özelliklerinin yanında bu sistem üzerinden verilen eğitimlerin içeriklerininde özellikleri bulunmaktadır. 

6.2. Eğitim Yönetim Sistemi Eğitim İçeriklerinin Özellikleri

1- Kullanıcılar eğitimde sahne sahne ilerleyebilmekte, sahneleri tekrarlayabilmekte, istediği anda geriye dönüş yapılabilmektedirler. 

2- İçeriklerin tümü profesyonel olarak hazırlanan sesli anlatımdadır. 

3- Eğitimler simülasyonlu (yönlendirmeli) olup, kullanıcılar eğitimi sadece izleyebileceği gibi, uygulama da yapabilmektedirler. 

4- Eğitimler anlatım ve uygulama bölümlerinden oluşmakta, anlatım bölümlerinde, kullanıcılara konuda geçen işin UYAP ekranları üzerinde nasıl yapıldığı efekt ve seslerle yönlendirilerek anlatılmakta, uygulama bölümünde ise anlatılan iş, efekt ve ses ile desteklenerek kullanıcılara yaptırılmaktadır. 

5- Eğitimler 2015 yılında yapılmaya başlanan Sanal Sınıf Uygulaması üzerinde canlı, görüntülü, sesli ve etkileşimli olarak yapılabilmektedir. 

6- Kullanıcılar istediğinde eğitim içinde anahtar kelime taraması yapabilmekte, aranan kelimelerin geçtiği başlıklar ve sahneler listelenerek, bu liste üzerinden ilgili sahnelere ulaşılabilmektedirler. 

7- Anlatım bölümünde geçen metinler, bölüm-bölüm veya tamamıyla yazıcıdan çıktı olarak alınabilmektedir. Uygulama bölümlerinde, kullanıcıların isteğine göre yardımcı efektler (ses, not, işaret gibi yönlendirmeler) gizlenebilmekte ve istendiğinde tekrar eklenebilmektedir.

7. UYAP Uzaktan Eğitimleri

7.1. Eğitim Konuları

UYAP uygulamalarıyla ilgili olarak UYAP’ın kullanılması sırasında ortaya çıkan eğitim ihtiyacının karşılanması; kullanıcıların zaman ve mekân sınırı olmaksızın, her an ihtiyaç duydukları eğitimi alabilmelerinin sağlanması amacıyla UYAP uygulamalarının kullanımını sesli, görüntülü ve uygulamalı olarak anlatan Uzaktan Eğitim Sistemi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Uzaktan eğitimler, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adalet personeline UYAP’a tanımlanmaları ile eş zamanlı olarak atanmakta, kullanıcıların rollerinde meydana gelen değişikliklere paralel olarak atanan eğitimler derhal güncellenmektedir.

Adalet Bakanlığı ve yargı birimleri çalışanlarının ihtiyacı olan değişik program ve konuların uzaktan eğitimleri hazırlanmış, gerektiğinde güncellenmiş ve ilgililere atanmıştır.

Bu kapsamda üretilen ve güncellenen uzaktan eğitimler aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

 • Uyap Hukuk Muhakemeleri Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Uyap Ceza Mahkemeleri Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Uyap İcra Daireleri Eğitimi
 • Uyap Savcılık Eğitimi
 • Uyap Bam Hukuk Daireleri Eğitimi 
 • Taşra Web Şablon Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Uyap Bütçe Ödenek Talebi Eğitimi(Sanal Sınıf)
 • Uyap Doküman Yönetim Sistem Eğitimi(Sanal Sınıf)
 • Uyap Bam Savcılık Eğitimi(Sanal Sınıf)
 • Uyap Bam Ceza Mahkemeleri Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Duygusal Zeka Eğitimi
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi
 • E-tebligat Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Emlak Ve Servet Bilgileri Eğitimi 
 • Kişisel Bilgi Güvenliği Eğitimi
 • Uyap Adli Tıp Eğitimi
 • Uyap Baskan-hakim-üye Rolüne Özel Ceza Mahkemeleri Eğitimi
 • Fillezilla Eğitimi
 • Uyap Denetimli Serbestlik Eğitimi
 • Uyap Ceza İnfaz Kurumu Eğitimi
 • Uyap E-i̇mze Eği̇ti̇mi̇
 • Uyap Başsavcı-savcı Rolüne Özel Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitimi
 • Uyap Jandarma Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimi
 • Uyap Segbi̇s Eğitimi
 • Uyap Hakim Rolüne Özel Hukuk Mahkemeleri Eğitimi
 • Uyap Sahil Güvenlik Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimi

Güncel Sınıflar için: https://uyapegitim.adalet.gov.tr/portal/kategoriler.html 

7.2. Uzman Kullanıcı ve Son Kullanıcı Eğitimleri

UYAP Bilişim Sisteminin idamesinin sağlanması amacıyla taşra birimlerinde görevli bilgi işlem personeli ve mesleki tecrübeye sahip personel UYAP ekranlarında genel veya kısmi alanlarda uzman personel olarak, dağıtılan donanım ve ağ sistemlerinin bakım ve idamesini yapmak, arızalara gerekli müdahalelerde bulunmak üzere teknik yeterliliği bulanan personel de teknik ofis personeli olarak görevlendirilmektedir. Bu kapsamda adli ve idari yargı personeli ile cezaevi personeline ihtiyaç duyulan zamanlarda genel veya özel eğitimler düzenlenmektedir.

7.3. Yeni Göreve Başlayan Personele Verilen UYAP Eğitimleri

Yeni göreve başlayan personelin adaylık sürecinde temel, hazırlayıcı ve staj eğitimleri esnasında aldıkları eğitim programları dahilinde, görevli uzman kullanıcılar tarafından kendilerine tevdi edilen eğitmenlik görevleri kapsamında UYAP Bilişim Sistemi eğitimleri verilmektedir.

7.4. Görevde Yükselme Eğitimleri

Bakanlık birimleri ile yargı birimlerinde münhal bulunan kadrolar için düzenlenen görevde yükselme eğitiminde UYAP ve bilgisayar eğitimleri verilmektedir.

7.5. Diğer Eğitim ve Seminerler

Hâkim ve savcı adayları, meslek içi eğitime gelen hâkim ve savcılar ve hizmet içi eğitimine tabi tutulan yargı personeli ile Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen eğitim organizasyonlarında “UYAP Bilişim Sistemi” ve bilgisayar eğitim ve seminerlerinde UYAP Bilişim Sistemi kapsamındaki dersler veriilmektedir.

8. UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sisteminin Faydaları

(Kaynak)

 1- Eş zamanlı daha fazla kişiye eğitim verebilmekte, 

2- İstenilen yer ve zamanda kullanıcıların eğitim almasına olanak sağlanmakta, 

3- Kullanıcıların ne kadar çalışmak istediğine karar vererek eğitim zamanlarını kendilerinin planlamasını sağlamakta, 

4- Eğitim verimliliğinde artış sağlamakta,

 5-Kullanıcının belli bir zaman diliminde ihtiyaç duyduğu bilgiye anında erişme olanağı vermekte, 

6- Kullanıcıların önceden öğrendiklerini kontrol edebilmelerine imkan tanımakta, 

7- Eğitim masraflarında önemli yer tutan yol, harcırah, barınma masrafları ve diğer harcamalardan büyük ölçüde tasarruf sağlamakta, 

8- Interaktif bir ortam olması sebebiyle eğitime katılanlar arasındaki etkileşimi artırarak bilgi paylaşılmasına imkan vermekte, 

9- Eğitim içeriklerinin uygunluğu ve doğruluğunun sürekli olarak gözden geçirilip gerekli değişikliklerin yapılmasına olanak tanımakta, 

10- Ölçme ve değerlendirme sistemiyle kullanıcıların gelişimlerini izleyebilmekte,

 11- Kullanıcıların soru ve sorunlarına Uzaktan Eğitim birimi tarafından anında ulaşma ve aynı gün içinde cevap vererek sorunlara hızlı çözümlenmekdir.

9. Sıkça Sorulan Sorular

UYAP UZAKTAN EĞİTİMLERİNİ ALABİLMEM İÇİN NELER VE HANGİ PROGRAMLAR GEREKLİDİR?

UYAP Uzaktan eğitimleri alabilmek için öncelikle UYAP üzerinde unvana uygun bir rol tanımlaması yapılması gerekmektedir. Üzerinde rol tanımlaması olmayan kullanıcılar ilgili bilgi işlem bürolarında unvanlarına uygun rol almaları gerekmektedir. Rol aldıktan 2 gün sonra sistem aktif hale gelmektedir. Aktif hale geldikten sonra kullanıcı adı ve poralınızla sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme ilk defa giren kullanıcılar UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemi web sayfasında bulunan Şifremi Unuttum tuşa ile yeni bir şifre alabilirler. Eğitimleri alabilmeniz için bilgisayarınız Flash Player programının yüklü olması gerekmektedir.

EĞİTİMLER BİTTİKTEN SONRA SERTİFİKA VERİLİYOR MU?

Talep halinde UYAP Uzaktan Eğitim kullanıcılarına bitirdikleri eğitimlere dair Genel Müdürlüğümüz e-imzalı belge verilmektedir.

KULLANICI ADIM NEDİR? NASIL ŞİFRE ALABİLİRİM ?

UYAP Uzaktan Eğitim kullanıcı adı Adalet Bakanlığı çalışanları için ABSİCİLNO olarak tanımlanmıştır. http://uyapegitim.adalet.gov.tr adresi üzerinden Şifremi Unuttum tuşu aracılığıyla yeni şifre alabilirsiniz. Şifremi Unuttum tuşuna tıkladıktan şayet “Kullanıcı Kodu Bulunamadı” uyarısı alıyorsanız lütfen rol alınız.

KULLANICI KODU SİSTEMDE BULUNMAMAKTADIR” UYARISI ALIYORUM NE YAPMAM GEREKİR?

Eğer bu uyarıyı alıyorsanız ve daha önce giriş yaptıysanız sistemi uzun süre kullanmadığınız için kullanıcınız pasif duruma düşmüştür. Aktif hale getirmek için uzaktan.egitim@adalet.gov.tr adresine mail atmeniz gerekmektedir. Daha önce hiç giriş yapmamış iseniz ve yine bu uyarıyı alıyorsanız UYAP Rolü almanız gerekmektedir.

EĞİTİM TALEBİNDE NASIL BULUNABİLİRİM?

Eğitim talebinizi uzaktan.egitim@adalet.gov.tr adresine sicil numaranızı, adınızı, soyadınızı ve talep ettiğiniz eğitimleri belirtmek suretiyle mail atınız. Mail attıktan bir gün sonra talep ettiğiniz eğitimler tarafınıza atanmaktadır.

HANGİ EĞİTİMLERİ TALEP EDEBİLİRİM?

UYAP rolünüze uygun eğitimleri talep edebileceğiniz gibi UYAP Uzaktan Eğitim web sitesindeki Eğitim Kataloğundaki herhangi bir eğitimi de talep edebilirsiniz.


Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2021-2022

1. UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemi Nedir? 

UYAP ile ilgili; personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle, 

 • kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekana bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve 
 • eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçilmesi için 

sesli ve görüntülü bir şekilde interaktif veya canlı eğitimlerin yapılması, eğitim sonunda anket, sınav gibi uygulamaların kullanıcılara yansıtılması faaliyetlerinin yapıldığı platformdur. (Kaynak)

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde; Adalet Bakanlığının ve Yüksek Yargı Organlarının tüm personeli, UYAP ekranlarını kullanan Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili personeli, UYAP dersi okutulan üniversitelerdeki ilgili öğretim görevlileri ile UYAP dersi okutulan meslek liselerindeki ilgili öğretmenler kullanıcı olarak tanımlanmaktadır. (Kaynak)

2. UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde Kullanıcı Yapısı

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi’nde; Adalet Bakanlığının ve Yüksek Yargı Organlarının tüm personeli, UYAP ekranlarını kullanan Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili personeli, UYAP dersi okutulan üniversitelerdeki ilgili öğretim görevlileri ile UYAP dersi okutulan meslek liselerindeki ilgili öğretmenler kullanıcı olarak tanımlanmaktadır.

Kullanıcı tanımlamaları sistemde 2 şekilde yapılmaktadır. Bunlar; kurum içi tanımlama ve kurum dışı tanımlama şeklindedir.

2.1. Kurum İçi Tanımlama

UYAP kullanan tüm kullanıcılara, UYAP üzerinden UYAP rolü tanımlanmaktadır. UYAP ile UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi arasında oluşturulan bir entegrasyon ile UYAP rolü tanımlanan bu kullanıcılar UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemine otomatik olarak aktarılmakta ve sonrasında sisteme kullanıcı olarak tanımlanmaktadır. Sisteme tanımlanan kullanıcılara, rollerine uygun eğitimler sistem tarafından otomatik olarak atanmaktadır.

2.2. Kurum Dışı Tanımlama

Kurum dışı tanımlama yapılmasının temel amacı, UYAP rolü olmayan ve sisteme otomatik olarak eklenemeyen kullanıcıların sisteme eklenmesidir. Kurum dışı tanımlama yapılabilmesi için kullanıcı tanımlaması talep eden kurumdan, sisteme eklenmesi talep edilen kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi ve cep telefonu numarası bilgilerini içeren resmi talep yazısının Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Talep yazısı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne ulaştıktan sonra kullanıcıların sisteme eklenmesi için gerekli onaylar alınıp, kullanıcılar sisteme manuel olarak eklenmekte ve sonrasında ilgili eğitimler atanmaktadır. Sisteme eklenen kullanıcıların sisteme giriş bilgileri, talep eden kuruma resmi kanallarla bildirilmektedir. (Kaynak)

3. UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemine Nasıl Giriş Yapılır? 

(Kaynak)

UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemine 2 türlü giriş yapılabilmektedir.

 1- portal.uyap.gov.tr adresi üzerinden; portal sayfasından e-imza veya kullanıcı bilgileri ile giriş yaptıktan sonra UYAP Bağlantıları altında bulunan Uzaktan Eğitim linkine tıklayarak kişisel uzaktan eğitim sayfanıza erişim sağlayabilirsiniz. 

2- uyapegitim.adalet.gov.tr adresi üzerinden; uyapegitim.adalet.gov.tr adresinde bulunan Kullanıcı Kodu, Parola ve Güvenlik Kodu kısımlarını doldurduktan sonra Gönder linkine tıklayarak kişisel uzaktan eğitim sayfanıza erişim sağlayabilirsiniz. 

4. UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemi Aşamaları 

(Kaynak)

Uzaktan Eğitim Projesi yazılımı web tabanlı olarak hazırlanmış olup aşağıdaki aşamalara sahiptir.

-Senaryo Süreci, 

-Üretim Süreci

-Kontrol ve Seslendirme Süreci olmak üzere 3 ana aşamada tamamlanmıştır. 

-Bu aşamalara 2015 yılında alınan Sanal Sınıf Uygulaması dahil edilmiş olup, bu uygulama ile Canlı Olarak Sanal Sınıf eğitimi yapılabilmektedir. Ayrıca bu yapılan canlı eğitim kayıt altına alınarak derse katılamayanların kayıt üzerinden izlemesi sağlanmaktadır.

5. Sanal Sınıf Uzaktan Eğitim Uygulaması 

UYAP Uzaktan Eğitimi Bilişim Sisteminde 2015 yılı itibariyle Sanal Sınıf uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile kullanıcıların eğitimleri canlı sınıf ortamında almasının yanında canlı eğitimlerin kayıt üzerinden de izlenebilmesi sağlanmıştır. Senkron eğitimlerin bitirilmesi çok uzun zaman aldığı için bu uygulamaya geçilerek eğitimlerin tamamlanma süresi %50 aza indirilmiştir. Böylece personelin daha az zamanda, daha çok bilgiyi alması sağlanmıştır.

6. Eğitim Yönetim Sistemi 

(Kaynak)

Uzaktan eğitimler, UYAP’ın işletimde olduğu birimlerde görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı ve adalet personeline sisteme tanımlanmaları ile eş zamanlı olarak atanmakta, kullanıcıların rollerinde meydana gelen değişikliklere paralel olarak atanan eğitimler de derhal güncellenmektedir. Uzaktan Eğitim faaliyetleri “Eğitim Yönetim Sistemi” sayesinde gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. 

6.1. Eğitim Yönetim Sisteminin özellikleri

 1- Kullanıcının e-eğitim portalında eğitim isimleri, başlangıç ve bitiş tarihleri, kullanıcının tamamladığı dersler, henüz devam eden dersler, alacağı dersler, sınavlar, derslerde kaldığı süre, derslerdeki durumu yer alacak, sayısal olan bilgiler grafiksel veya yüzde olarak gösterilebilmektedir. Kullanıcılar, kendilerine ait almış oldukları eğitimlerle ilgili detaylı durum bilgisi, giriş sayısı, süresi gibi bilgileri görebilmektedirler. 

2- Kullanıcılar, eğitime her girişinde eğitimlere kaldığı yerden devam edebilmektedirler.Eğitim Yönetim Sisteminde konular, hiyerarşik ve kullanıcının istediği konuya her an ulaşmasını sağlayacak yapıdadır. Kullanıcılar, eğitim boyunca dersler ile ilgili notlar alarak bu notları o anda veya daha sonra görebilmektedirler. Kullanıcılar, eğitimler ile ilgili sorumlu uzman veya danışmanlara mesaj veya e-posta aracılığı ile soru sorabilmektedirler. 

3- Eğitim Yönetim Sisteminde oluşturulan soru bankasından istenen eğitime ait ve istenen soru sayısına göre sınav (ön test, son test, konu ve bölüm testi ve genel sınav) hazırlanarak kullanıcılara sınav yapılabilmektedir.

4- Tartışma ve bilgi paylaşımı amacıyla kullanılmak üzere oturumlar (forum) oluşturulabilmektedir. Eğitim Yönetim Sisteminin özelliklerinin yanında bu sistem üzerinden verilen eğitimlerin içeriklerininde özellikleri bulunmaktadır. 

6.2. Eğitim Yönetim Sistemi Eğitim İçeriklerinin Özellikleri

1- Kullanıcılar eğitimde sahne sahne ilerleyebilmekte, sahneleri tekrarlayabilmekte, istediği anda geriye dönüş yapılabilmektedirler. 

2- İçeriklerin tümü profesyonel olarak hazırlanan sesli anlatımdadır. 

3- Eğitimler simülasyonlu (yönlendirmeli) olup, kullanıcılar eğitimi sadece izleyebileceği gibi, uygulama da yapabilmektedirler. 

4- Eğitimler anlatım ve uygulama bölümlerinden oluşmakta, anlatım bölümlerinde, kullanıcılara konuda geçen işin UYAP ekranları üzerinde nasıl yapıldığı efekt ve seslerle yönlendirilerek anlatılmakta, uygulama bölümünde ise anlatılan iş, efekt ve ses ile desteklenerek kullanıcılara yaptırılmaktadır. 

5- Eğitimler 2015 yılında yapılmaya başlanan Sanal Sınıf Uygulaması üzerinde canlı, görüntülü, sesli ve etkileşimli olarak yapılabilmektedir. 

6- Kullanıcılar istediğinde eğitim içinde anahtar kelime taraması yapabilmekte, aranan kelimelerin geçtiği başlıklar ve sahneler listelenerek, bu liste üzerinden ilgili sahnelere ulaşılabilmektedirler. 

7- Anlatım bölümünde geçen metinler, bölüm-bölüm veya tamamıyla yazıcıdan çıktı olarak alınabilmektedir. Uygulama bölümlerinde, kullanıcıların isteğine göre yardımcı efektler (ses, not, işaret gibi yönlendirmeler) gizlenebilmekte ve istendiğinde tekrar eklenebilmektedir.

7. UYAP Uzaktan Eğitimleri

7.1. Eğitim Konuları

UYAP uygulamalarıyla ilgili olarak UYAP’ın kullanılması sırasında ortaya çıkan eğitim ihtiyacının karşılanması; kullanıcıların zaman ve mekân sınırı olmaksızın, her an ihtiyaç duydukları eğitimi alabilmelerinin sağlanması amacıyla UYAP uygulamalarının kullanımını sesli, görüntülü ve uygulamalı olarak anlatan Uzaktan Eğitim Sistemi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Uzaktan eğitimler, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adalet personeline UYAP’a tanımlanmaları ile eş zamanlı olarak atanmakta, kullanıcıların rollerinde meydana gelen değişikliklere paralel olarak atanan eğitimler derhal güncellenmektedir.

Adalet Bakanlığı ve yargı birimleri çalışanlarının ihtiyacı olan değişik program ve konuların uzaktan eğitimleri hazırlanmış, gerektiğinde güncellenmiş ve ilgililere atanmıştır.

Bu kapsamda üretilen ve güncellenen uzaktan eğitimler aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

 • Uyap Hukuk Muhakemeleri Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Uyap Ceza Mahkemeleri Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Uyap İcra Daireleri Eğitimi
 • Uyap Savcılık Eğitimi
 • Uyap Bam Hukuk Daireleri Eğitimi 
 • Taşra Web Şablon Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Uyap Bütçe Ödenek Talebi Eğitimi(Sanal Sınıf)
 • Uyap Doküman Yönetim Sistem Eğitimi(Sanal Sınıf)
 • Uyap Bam Savcılık Eğitimi(Sanal Sınıf)
 • Uyap Bam Ceza Mahkemeleri Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Duygusal Zeka Eğitimi
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi
 • E-tebligat Eğitimi (Sanal Sınıf)
 • Emlak Ve Servet Bilgileri Eğitimi 
 • Kişisel Bilgi Güvenliği Eğitimi
 • Uyap Adli Tıp Eğitimi
 • Uyap Baskan-hakim-üye Rolüne Özel Ceza Mahkemeleri Eğitimi
 • Fillezilla Eğitimi
 • Uyap Denetimli Serbestlik Eğitimi
 • Uyap Ceza İnfaz Kurumu Eğitimi
 • Uyap E-i̇mze Eği̇ti̇mi̇
 • Uyap Başsavcı-savcı Rolüne Özel Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitimi
 • Uyap Jandarma Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimi
 • Uyap Segbi̇s Eğitimi
 • Uyap Hakim Rolüne Özel Hukuk Mahkemeleri Eğitimi
 • Uyap Sahil Güvenlik Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimi

Güncel Sınıflar için: https://uyapegitim.adalet.gov.tr/portal/kategoriler.html 

7.2. Uzman Kullanıcı ve Son Kullanıcı Eğitimleri

UYAP Bilişim Sisteminin idamesinin sağlanması amacıyla taşra birimlerinde görevli bilgi işlem personeli ve mesleki tecrübeye sahip personel UYAP ekranlarında genel veya kısmi alanlarda uzman personel olarak, dağıtılan donanım ve ağ sistemlerinin bakım ve idamesini yapmak, arızalara gerekli müdahalelerde bulunmak üzere teknik yeterliliği bulanan personel de teknik ofis personeli olarak görevlendirilmektedir. Bu kapsamda adli ve idari yargı personeli ile cezaevi personeline ihtiyaç duyulan zamanlarda genel veya özel eğitimler düzenlenmektedir.

7.3. Yeni Göreve Başlayan Personele Verilen UYAP Eğitimleri

Yeni göreve başlayan personelin adaylık sürecinde temel, hazırlayıcı ve staj eğitimleri esnasında aldıkları eğitim programları dahilinde, görevli uzman kullanıcılar tarafından kendilerine tevdi edilen eğitmenlik görevleri kapsamında UYAP Bilişim Sistemi eğitimleri verilmektedir.

7.4. Görevde Yükselme Eğitimleri

Bakanlık birimleri ile yargı birimlerinde münhal bulunan kadrolar için düzenlenen görevde yükselme eğitiminde UYAP ve bilgisayar eğitimleri verilmektedir.

7.5. Diğer Eğitim ve Seminerler

Hâkim ve savcı adayları, meslek içi eğitime gelen hâkim ve savcılar ve hizmet içi eğitimine tabi tutulan yargı personeli ile Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen eğitim organizasyonlarında “UYAP Bilişim Sistemi” ve bilgisayar eğitim ve seminerlerinde UYAP Bilişim Sistemi kapsamındaki dersler veriilmektedir.

8. UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sisteminin Faydaları

(Kaynak)

 1- Eş zamanlı daha fazla kişiye eğitim verebilmekte, 

2- İstenilen yer ve zamanda kullanıcıların eğitim almasına olanak sağlanmakta, 

3- Kullanıcıların ne kadar çalışmak istediğine karar vererek eğitim zamanlarını kendilerinin planlamasını sağlamakta, 

4- Eğitim verimliliğinde artış sağlamakta,

 5-Kullanıcının belli bir zaman diliminde ihtiyaç duyduğu bilgiye anında erişme olanağı vermekte, 

6- Kullanıcıların önceden öğrendiklerini kontrol edebilmelerine imkan tanımakta, 

7- Eğitim masraflarında önemli yer tutan yol, harcırah, barınma masrafları ve diğer harcamalardan büyük ölçüde tasarruf sağlamakta, 

8- Interaktif bir ortam olması sebebiyle eğitime katılanlar arasındaki etkileşimi artırarak bilgi paylaşılmasına imkan vermekte, 

9- Eğitim içeriklerinin uygunluğu ve doğruluğunun sürekli olarak gözden geçirilip gerekli değişikliklerin yapılmasına olanak tanımakta, 

10- Ölçme ve değerlendirme sistemiyle kullanıcıların gelişimlerini izleyebilmekte,

 11- Kullanıcıların soru ve sorunlarına Uzaktan Eğitim birimi tarafından anında ulaşma ve aynı gün içinde cevap vererek sorunlara hızlı çözümlenmekdir.

9. Sıkça Sorulan Sorular

UYAP UZAKTAN EĞİTİMLERİNİ ALABİLMEM İÇİN NELER VE HANGİ PROGRAMLAR GEREKLİDİR?

UYAP Uzaktan eğitimleri alabilmek için öncelikle UYAP üzerinde unvana uygun bir rol tanımlaması yapılması gerekmektedir. Üzerinde rol tanımlaması olmayan kullanıcılar ilgili bilgi işlem bürolarında unvanlarına uygun rol almaları gerekmektedir. Rol aldıktan 2 gün sonra sistem aktif hale gelmektedir. Aktif hale geldikten sonra kullanıcı adı ve poralınızla sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme ilk defa giren kullanıcılar UYAP Uzaktan Eğitim Bilişim Sistemi web sayfasında bulunan Şifremi Unuttum tuşa ile yeni bir şifre alabilirler. Eğitimleri alabilmeniz için bilgisayarınız Flash Player programının yüklü olması gerekmektedir.

EĞİTİMLER BİTTİKTEN SONRA SERTİFİKA VERİLİYOR MU?

Talep halinde UYAP Uzaktan Eğitim kullanıcılarına bitirdikleri eğitimlere dair Genel Müdürlüğümüz e-imzalı belge verilmektedir.

KULLANICI ADIM NEDİR? NASIL ŞİFRE ALABİLİRİM ?

UYAP Uzaktan Eğitim kullanıcı adı Adalet Bakanlığı çalışanları için ABSİCİLNO olarak tanımlanmıştır. http://uyapegitim.adalet.gov.tr adresi üzerinden Şifremi Unuttum tuşu aracılığıyla yeni şifre alabilirsiniz. Şifremi Unuttum tuşuna tıkladıktan şayet “Kullanıcı Kodu Bulunamadı” uyarısı alıyorsanız lütfen rol alınız.

KULLANICI KODU SİSTEMDE BULUNMAMAKTADIR” UYARISI ALIYORUM NE YAPMAM GEREKİR?

Eğer bu uyarıyı alıyorsanız ve daha önce giriş yaptıysanız sistemi uzun süre kullanmadığınız için kullanıcınız pasif duruma düşmüştür. Aktif hale getirmek için uzaktan.egitim@adalet.gov.tr adresine mail atmeniz gerekmektedir. Daha önce hiç giriş yapmamış iseniz ve yine bu uyarıyı alıyorsanız UYAP Rolü almanız gerekmektedir.

EĞİTİM TALEBİNDE NASIL BULUNABİLİRİM?

Eğitim talebinizi uzaktan.egitim@adalet.gov.tr adresine sicil numaranızı, adınızı, soyadınızı ve talep ettiğiniz eğitimleri belirtmek suretiyle mail atınız. Mail attıktan bir gün sonra talep ettiğiniz eğitimler tarafınıza atanmaktadır.

HANGİ EĞİTİMLERİ TALEP EDEBİLİRİM?

UYAP rolünüze uygun eğitimleri talep edebileceğiniz gibi UYAP Uzaktan Eğitim web sitesindeki Eğitim Kataloğundaki herhangi bir eğitimi de talep edebilirsiniz.


Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2021-2022