EDPB ve EDPS ‘nin Yapay Zeka Yasası Taslağı Hakkındaki Görüşleri

Avrupa Komisyonu’nu 21 Nisan 2021’de Yapay Zeka Yasası taslağı yayınlamıştır. Yapay Zeka Yasası taslağı hakkında Avrupa Veri Koruma Kurulu. (European Data Protection Board (EDPB)) ve Avrupa Veri Koruma Denetçisi (European Data Protection Supervisor (EDPS)).18 Haziran 2021’de görüşlerini açıklamıştır. 

EDPB ve EDPS, yapay zekanın teknolojinin gelişiminde ve insan hayatını kolaylaştırmada önemli bir adım olduğunu kabul etmektedir. Ancak bunnla beraber işledikleri veriler yüzünden kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi ve.kişilerin ayrımcılığa uğramamaları için önemli veri koruma tedbirleri de alınması gerektiğini vurgulamıştır. 

EDPB ve EDPS Yapay Zeka Yasa’sının GPDR ile uyumlu olması gerektiğini belirtmiştir.

Yapay. zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı birçok durumda kişisel verilerin işlenmesini içereceği öngörülmektedir. Bu sebeple Yapay Zeka. Yasası taslağı mevcut AB mevzuatları ile uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Yasa teklifinin gerekçelerine bakıldığında veri koruma yasasına uygun olması gerekliliği kurumlar tarafından değerlendirilmiştir. EDPB ve EDPS teklifin, GDPR’nin, EUDPR, eGizlilik Yönergesi 10 ve LED, kapsamına giren. tüm kişisel verilerin işlenmesinde geçerli olacağını belirtmiştir. 

Ayrıca EDPB ve EDPS yapay. zeka kullanımı konusunda riske dayalı yaklaşım. yoluyla konunun ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Teklif sadece doğrudan kişisel veri işleyen yapay zeka sistemlerine değil veri işlemesi sebebiyle. temel hak ve özgürlükleri etkileyebilecek tüm yapay. zeka sistemlerine uygulanacaktır. 

EDPB ve EDPS Görüşlerine Göre Yapay Zeka Kullanılması Yasak Alanlar

Bunun yanında yapay zekanının kullanılması yasaklar alanlar da yasa teklifinde belirlenmiştir. EDPB ve EDPS teklifin 5. maddesinde belirtilen yasakların çok genel tanımlamalar içerdiğini ve pratikte anlamsız sınırlamalar getireceği eleştirisini yapmıştır. Örneğin; fiziksel veya psikolojik zarara sebep olabilme, kamu otoritelerinde getirilen sınırlamalar ve gerçek zamanlı biyometrik tanımla için kullanılması. konularında getirilen yasaklarda yeterli tanım ve açıklamanın bulunmadığını belirmiştir. Bunun yanı sıra sosyal puanlama sisteminin,. teklifte her hal ve koşulda yasaklanması gerektiği bu durumun Avrupa Birliği ilkeleri uyumlu olmadığı belirtilmiştir. Kamuya açık alanlarda biyometrik tanımlama bilgilerinin kullanılması ise açıkça. bireylerin özel hayatını ihlal ettiği gerekçesi ile daha katı düzenlemelere tabi olması gerektiği eleştirisini yapmıştır.  

EDPB ve EDPS, halka açık alanlarda yapay zeka kullanılarak insan yüzlerinin/özelliklerinin otomatik tamamlamaya tabi tutulmasının ve ayrımcılığa sebep olabilecek diğer. yapay. zeka kullanımlarının yasaklanması gerektiği hakkında görüşlerini paylaşmıştır. 

EDPB ve EDPS yaptığı açıklamada, halka açık alanlarda bireylerin. uzaktan biyometrik kimliklerinin ortaya çıkarılmasının son derece yüksek riskleri doğuracağını belirtmiştir. Bu durumun dikkate alarak, halka açık alanlarda insan özelliklerinin otomatik olarak tanınması. için herhangi bir yapay. zeka kullanımının genel olarak yasaklanması çağrısında bulunmuştur. Yürüyüş, parmak izleri, DNA, ses, tuş vuruşları ve diğer biyometrik veya davranışsal sinyaller, herhangi bir şekilde işleyerek, bireylerin etnik kökenine, cinsiyetine, siyasi veya cinsel yönelimine yönelik tespitlerde bulunmak. veya kişinin duygularını anlamak için yapay zeka kullanmanın son derece istenmeyen olduğunu. ve yasaklanması gerektiğini yönünde görüşlerini açıklamıştır. 

EDPB ve EDPS, Avrupa Komisyonun önerisinin hayata geçirilmeden önce uygulanabilirliğinin sağlanması adına GDPR ile uyumlu hale gelmesi. ve yukarıda bahsedilen çeşitli uyarlamaları yapması gerektiği sonucuna varmıştır.

Yapay Zeka Yasa Teklifi Görüşlerinin Paylaşıldığı Kaynak Metinler: 

Yapay Zeka Hakkındaki Bu İçeriği Beğendiyseniz İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız:

https://www.eralp.av.tr/calisanlarin-isveren-tarafindan-kamera-ile-izlenmesi/