Kamera İle İzleme Hakkında İtalyan Veri Koruma Otoritesinin Yayınladığı Görüş

 • Kamera ile İzleme Video  sistemleri kurmak için uyulması gereken kurallar nelerdir?  

Kamera ile izleme ve CCTV sistemlerinin kurulumu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere ek olarak, diğer kanun hükümlerine de uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

Örneğin, medeni ve ceza kanununun mevcut düzenlemeleri dikkate alınmazsa özel hayata yasadışı müdahale edilmesi riski vardır. Özellikle, video gözetim faaliyetinin, çekim ve yerinden çıkma yöntemlerinin seçimi ve çeşitli işleme aşamalarının yönetimi ile ilgili veri minimizasyon ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. İşlenen veriler her durumda alakalı olmalı ve amaçlanan amaçlarla bağlantılı olarak aşırı olmamalıdır.

 • Kamera ile İzleme Yapılmasında Kameraların kurulumu için Garantörden izin alınması gerekli midir? 

Kamera ile izleme sistemlerinde izlemenin bağlamı ve amaçları ile gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik riskler gözetilmelidir. İşlemenin hukuka uygunluğunu ve orantılılığını değerlendirmek veri sorumlusuna (bir şirket, bir kamu idaresi, bir profesyonel, bir kat mülkiyeti …), aittir. Bu çerçevede izin alınmasına gerek yoktur.

 • Kamera ile izleme alanlarından geçen kişilerin kameraların varlığı konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor mu? 

Veri sahipleri kamera kaydı olan bir ortama girdikleri konusunda bilgilendirilmelidir. Halka açık etkinlikler ve gösteriler (örneğin konserler, spor etkinlikleri) sırasında bile bu uyarının ilgililere yapılması gerekmektedir.

 •  Kamera ile İzleme Sırasında İlgili taraflar nasıl bilgilendirilmelidir? 

Basit bir formda bile olsa bilgilendirme yapılabilir. Bilgilendirme söz konusu alana girilmeden önce yapılmalıdır. Gözetlenen alanın sınırları hakkında bilgilendirilme yapıldıktan sonra kameranın konumu hakkında da bilgi verilmesine gerek yoktur. Kısa ve basit bir bilgilendirme ya da uyarı yapıldıysa bu form mutlaka daha detaylı bilginin olduğu bir başka forma erişilmesine izin verecek teknikte yapılmalıdır.

 • Kamera ile İzleme Sistemler ile Kaydedilen görüntülerin saklama süreleri nedir?

Kamera ile izleme sistemlerinin yasal amaçları genellikle güvenlik ve mülkiyet korumasıdır. Vandalizmi tespit etmek için video gözetimi kullanılıyorsa hasar genellikle bir veya iki gün içinde bulunabilir. Veri minimizasyonu ve depolama sınırlaması ilkeleri dikkate alındığında, kişisel veriler, tercihen otomatik mekanizmalar yoluyla birkaç gün  sonra silinmelidir. 

Öngörülen saklama süresi ne kadar uzunsa (özellikle 72 saati aşarsa), izlemenin meşruiyeti ve koruma ihtiyacı gerekçelerinde atıfta bulunan değerlendirme o kadar mantıklı olmalıdır. Örneğin, küçük bir işletmenin sahibi normalde herhangi bir vandalizmden meydana geldiği gün haberdar olacaktır, bu nedenle 24 saatlik bir saklama süresi yeterlidir. Ancak, hafta sonları veya daha uzun tatillerde kapatma, daha uzun  saklama süreleri için geçerli sebep sayılabilir.

 • Görüntülerin tutulma süreleri uzatılabilir mi? 

Bazı durumlarda, başlangıçta mal sahibi tarafından belirlenen veya yasayla öngörülen görüntülerin saklama sürelerinin uzatılması gerekebilir: Örneğin, devam eden bir araştırma faaliyeti ile ilgili olarak bu uzatmanın adli makamdan veya polisten gelen belirli bir talebi yerine getirmek için gerekli olması durumunda uzatılabilir.

 • Hangi video gözetim sistemleri önleyici etki değerlendirmesine ihtiyaç duyar? 

Önleyici veri koruma etki değerlendirmesi, işlemenin niteliği, nesnesi, bağlamı ve amacı göz önüne alındığında, özellikle yeni teknolojilerin kullanımında, bireyler için yüksek bir risk oluşturması durumunda veya halka açık bir alanın büyük ölçekli sistematik gözetiminde öngörülür.

Anormal davranışları veya olayları otomatik olarak tespit etmek, bunları raporlamak için görüntüleri analiz edebilen ve işleyebilen akıllı sistemlerin yanı sıra farklı özneler arasında kameraları birbirine bağlayan hem kamuya açık hem de özel entegre sistemler olabilir bunlar için değerlendirme öngörülmektedir. 

 • Kamu veya özel işveren işyerine video gözetim sistemi kurabilir mi? 

Evet, işverenin çalışma alanının organizasyonu ve üretim ihtiyaçları  iş güvenliği ve şirket varlıklarının korunması  için, görsel-işitsel sistemlerin ve diğer kontrol araçlarının kurulmasına ilişkin mevzuatlara uygun olarak kurulabilir. 

 • CCTV sistemlerinin kurulumu, kişisel amaçlarla ve özel mülklerin izlenmesi için yapılabilir mi? 

Evet, bu durumda özel hayatın gizliliği ilkesinin sınırlarının aşılmaması için izleme yapılan alanın özel mülkiyetin sınırlarını aşmaması gerekir.  Halka açık alanlarda, toplu taşıma alanlarında, ortak alanlarda (avlular, sahanlıklar, merdivenler, garajların ortak bölümleri) veya üçüncü şahıslara ait alanlarda çekim, kamera kaydı veya izleme yapılamaz.

 •  Kat mülkiyeti kapsamında kamera ile izleme sistemi kurmanın kuralları nelerdir?

CCTV sistemi kurulumu kat mülkiyeti toplantısı yapılarak ve hazır bulunanların oy çoğunluğuyla karar alınarak gerçekleştirilebilir. Kayıt altına alınacak yerlerin özel, kayıt yapıldığı anlaşılacak şekilde işaretlerle belirlenmesi ve saklama süresinin İtalyan DPA’sı görüşlerine göre 7 günü geçmemesi gerekir.

 • Ev gözetimi için akıllı kameralar kullanılabilir mi? 

Evet. Kişisel verilerin, sadece kişisel kontrol ve güvenlik amacıyla, kişinin evinde bulunan kameraların kullanılmasıyla işlenmesi, Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumlarda, evde çalışan çocuk bakıcısı, yardımcı, vb. işveren tarafından bilgilendirilmelidir. Her halükarda, kişinin haysiyetine zarar veren ortamların (banyolar gibi) izlenmesinden kaçınılması gerekir. Akıllı kameralar aracılığıyla elde edilen verilerin uygun güvenlik önlemleri ile, yeterince korunması gerekecektir. Toplanan verileri yaymak yasaya aykırıdır.

 • Belirli veri kategorilerini işlemek için bir video gözetim sistemi kullanılabilir mi? 

CCTV sistemi kurulduğunda veri minimizasyonu ilkesine özel dikkat edilmelidir. Bu nedenle, veri denetleyicisi her durumda, amacı ne olursa olsun diğer hassas verileri ortaya çıkaran videolar edinme riskini en aza indirmeye çalışmalıdır.

Belirli veri kategorilerinin işlenmesi, gerektiğinde yüksek düzeyde güvenlik ve veri koruma etki değerlendirmesi gibi belirli yükümlülüklerin gelişmiş ve sürekli denetimini gerektirir 

 • Karayolu kurallarını ihlallerini tespit etmek için kullanılan elektronik sistemler bir işaret ya da uyarı ile gösterilmeli mi?   

Evet, bu tür sistemleri gösteren işaretler, zorunludur. İhlali belgeleyen fotoğraf veya videolar, araç sahibinin ikametgahına değil, görüntülerde bulunan ilgili kişiye gönderilmelidir.

Bu sistem, araç sahibinin kurumsal amaçları doğrultusunda kullanılıyorsa, yalnızca bu amaçla sınırlı ve toplama yöntemiyle uygun olarak veri toplama yapılmalıdır. Ayrıca araç sahibinin aşırı veri toplamadığı takdirde mümkündür. Çekimin görüş açısını sınırlandırılmalıdır aracın çekimi, idari değerlendirmeye dahil olmayan konularla ilgili kısmını içermemelidir veya maskelemelidir.  

 • Veri koruma mevzuatının kapsamına girmeyen video gözetimi vakaları var mı? 

Evet Veri koruma mevzuatı, kişilerin kimliğinin doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmasına izin vermeyen verilerin işlenmesi için geçerli değildir. Örneğin insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirilen yüksek irtifa çekimlerinde olduğu gibi veya park yardımı sağlamak için bir arabaya entegre edilmiş kameralarda (kamera, araç plakaları veya yoldan geçenleri tanımlayabilecek bilgiler gibi bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgi toplamayacak şekilde yapılmış veya ayarlanmışsa) mevzuat uygulanmamaktadır. 

Kararın tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

KVKK Kurul Kararlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.eralp.av.tr/category/kararlar/kurul-kararlari/

Kamera İle İzleme Hakkında İtalyan Veri Koruma Otoritesinin Yayınladığı Görüş

 • Kamera ile İzleme Video  sistemleri kurmak için uyulması gereken kurallar nelerdir?  

Kamera ile izleme ve CCTV sistemlerinin kurulumu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere ek olarak, diğer kanun hükümlerine de uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

Örneğin, medeni ve ceza kanununun mevcut düzenlemeleri dikkate alınmazsa özel hayata yasadışı müdahale edilmesi riski vardır. Özellikle, video gözetim faaliyetinin, çekim ve yerinden çıkma yöntemlerinin seçimi ve çeşitli işleme aşamalarının yönetimi ile ilgili veri minimizasyon ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. İşlenen veriler her durumda alakalı olmalı ve amaçlanan amaçlarla bağlantılı olarak aşırı olmamalıdır.

 • Kamera ile İzleme Yapılmasında Kameraların kurulumu için Garantörden izin alınması gerekli midir? 

Kamera ile izleme sistemlerinde izlemenin bağlamı ve amaçları ile gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik riskler gözetilmelidir. İşlemenin hukuka uygunluğunu ve orantılılığını değerlendirmek veri sorumlusuna (bir şirket, bir kamu idaresi, bir profesyonel, bir kat mülkiyeti …), aittir. Bu çerçevede izin alınmasına gerek yoktur.

 • Kamera ile izleme alanlarından geçen kişilerin kameraların varlığı konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor mu? 

Veri sahipleri kamera kaydı olan bir ortama girdikleri konusunda bilgilendirilmelidir. Halka açık etkinlikler ve gösteriler (örneğin konserler, spor etkinlikleri) sırasında bile bu uyarının ilgililere yapılması gerekmektedir.

 •  Kamera ile İzleme Sırasında İlgili taraflar nasıl bilgilendirilmelidir? 

Basit bir formda bile olsa bilgilendirme yapılabilir. Bilgilendirme söz konusu alana girilmeden önce yapılmalıdır. Gözetlenen alanın sınırları hakkında bilgilendirilme yapıldıktan sonra kameranın konumu hakkında da bilgi verilmesine gerek yoktur. Kısa ve basit bir bilgilendirme ya da uyarı yapıldıysa bu form mutlaka daha detaylı bilginin olduğu bir başka forma erişilmesine izin verecek teknikte yapılmalıdır.

 • Kamera ile İzleme Sistemler ile Kaydedilen görüntülerin saklama süreleri nedir?

Kamera ile izleme sistemlerinin yasal amaçları genellikle güvenlik ve mülkiyet korumasıdır. Vandalizmi tespit etmek için video gözetimi kullanılıyorsa hasar genellikle bir veya iki gün içinde bulunabilir. Veri minimizasyonu ve depolama sınırlaması ilkeleri dikkate alındığında, kişisel veriler, tercihen otomatik mekanizmalar yoluyla birkaç gün  sonra silinmelidir. 

Öngörülen saklama süresi ne kadar uzunsa (özellikle 72 saati aşarsa), izlemenin meşruiyeti ve koruma ihtiyacı gerekçelerinde atıfta bulunan değerlendirme o kadar mantıklı olmalıdır. Örneğin, küçük bir işletmenin sahibi normalde herhangi bir vandalizmden meydana geldiği gün haberdar olacaktır, bu nedenle 24 saatlik bir saklama süresi yeterlidir. Ancak, hafta sonları veya daha uzun tatillerde kapatma, daha uzun  saklama süreleri için geçerli sebep sayılabilir.

 • Görüntülerin tutulma süreleri uzatılabilir mi? 

Bazı durumlarda, başlangıçta mal sahibi tarafından belirlenen veya yasayla öngörülen görüntülerin saklama sürelerinin uzatılması gerekebilir: Örneğin, devam eden bir araştırma faaliyeti ile ilgili olarak bu uzatmanın adli makamdan veya polisten gelen belirli bir talebi yerine getirmek için gerekli olması durumunda uzatılabilir.

 • Hangi video gözetim sistemleri önleyici etki değerlendirmesine ihtiyaç duyar? 

Önleyici veri koruma etki değerlendirmesi, işlemenin niteliği, nesnesi, bağlamı ve amacı göz önüne alındığında, özellikle yeni teknolojilerin kullanımında, bireyler için yüksek bir risk oluşturması durumunda veya halka açık bir alanın büyük ölçekli sistematik gözetiminde öngörülür.

Anormal davranışları veya olayları otomatik olarak tespit etmek, bunları raporlamak için görüntüleri analiz edebilen ve işleyebilen akıllı sistemlerin yanı sıra farklı özneler arasında kameraları birbirine bağlayan hem kamuya açık hem de özel entegre sistemler olabilir bunlar için değerlendirme öngörülmektedir. 

 • Kamu veya özel işveren işyerine video gözetim sistemi kurabilir mi? 

Evet, işverenin çalışma alanının organizasyonu ve üretim ihtiyaçları  iş güvenliği ve şirket varlıklarının korunması  için, görsel-işitsel sistemlerin ve diğer kontrol araçlarının kurulmasına ilişkin mevzuatlara uygun olarak kurulabilir. 

 • CCTV sistemlerinin kurulumu, kişisel amaçlarla ve özel mülklerin izlenmesi için yapılabilir mi? 

Evet, bu durumda özel hayatın gizliliği ilkesinin sınırlarının aşılmaması için izleme yapılan alanın özel mülkiyetin sınırlarını aşmaması gerekir.  Halka açık alanlarda, toplu taşıma alanlarında, ortak alanlarda (avlular, sahanlıklar, merdivenler, garajların ortak bölümleri) veya üçüncü şahıslara ait alanlarda çekim, kamera kaydı veya izleme yapılamaz.

 •  Kat mülkiyeti kapsamında kamera ile izleme sistemi kurmanın kuralları nelerdir?

CCTV sistemi kurulumu kat mülkiyeti toplantısı yapılarak ve hazır bulunanların oy çoğunluğuyla karar alınarak gerçekleştirilebilir. Kayıt altına alınacak yerlerin özel, kayıt yapıldığı anlaşılacak şekilde işaretlerle belirlenmesi ve saklama süresinin İtalyan DPA’sı görüşlerine göre 7 günü geçmemesi gerekir.

 • Ev gözetimi için akıllı kameralar kullanılabilir mi? 

Evet. Kişisel verilerin, sadece kişisel kontrol ve güvenlik amacıyla, kişinin evinde bulunan kameraların kullanılmasıyla işlenmesi, Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumlarda, evde çalışan çocuk bakıcısı, yardımcı, vb. işveren tarafından bilgilendirilmelidir. Her halükarda, kişinin haysiyetine zarar veren ortamların (banyolar gibi) izlenmesinden kaçınılması gerekir. Akıllı kameralar aracılığıyla elde edilen verilerin uygun güvenlik önlemleri ile, yeterince korunması gerekecektir. Toplanan verileri yaymak yasaya aykırıdır.

 • Belirli veri kategorilerini işlemek için bir video gözetim sistemi kullanılabilir mi? 

CCTV sistemi kurulduğunda veri minimizasyonu ilkesine özel dikkat edilmelidir. Bu nedenle, veri denetleyicisi her durumda, amacı ne olursa olsun diğer hassas verileri ortaya çıkaran videolar edinme riskini en aza indirmeye çalışmalıdır.

Belirli veri kategorilerinin işlenmesi, gerektiğinde yüksek düzeyde güvenlik ve veri koruma etki değerlendirmesi gibi belirli yükümlülüklerin gelişmiş ve sürekli denetimini gerektirir 

 • Karayolu kurallarını ihlallerini tespit etmek için kullanılan elektronik sistemler bir işaret ya da uyarı ile gösterilmeli mi?   

Evet, bu tür sistemleri gösteren işaretler, zorunludur. İhlali belgeleyen fotoğraf veya videolar, araç sahibinin ikametgahına değil, görüntülerde bulunan ilgili kişiye gönderilmelidir.

Bu sistem, araç sahibinin kurumsal amaçları doğrultusunda kullanılıyorsa, yalnızca bu amaçla sınırlı ve toplama yöntemiyle uygun olarak veri toplama yapılmalıdır. Ayrıca araç sahibinin aşırı veri toplamadığı takdirde mümkündür. Çekimin görüş açısını sınırlandırılmalıdır aracın çekimi, idari değerlendirmeye dahil olmayan konularla ilgili kısmını içermemelidir veya maskelemelidir.  

 • Veri koruma mevzuatının kapsamına girmeyen video gözetimi vakaları var mı? 

Evet Veri koruma mevzuatı, kişilerin kimliğinin doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmasına izin vermeyen verilerin işlenmesi için geçerli değildir. Örneğin insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirilen yüksek irtifa çekimlerinde olduğu gibi veya park yardımı sağlamak için bir arabaya entegre edilmiş kameralarda (kamera, araç plakaları veya yoldan geçenleri tanımlayabilecek bilgiler gibi bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgi toplamayacak şekilde yapılmış veya ayarlanmışsa) mevzuat uygulanmamaktadır. 

Kararın tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

KVKK Kurul Kararlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.eralp.av.tr/category/kararlar/kurul-kararlari/