Öğretim Görevlisi Av.Özge EVCİ ERALP

2021-2022

UYAP kapsamında Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) aracılığıyla vatandaşlara da internet üzerinden on-line yargı hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetten yararlanmaya ilişkin gerekli bilgiler, Vatandaş Portalında yer almaktadır.

2015 yılı itibariyle vatandaşlarımızın adliyeye gitmeden elektronik imzaları ile UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sisteminden davalarını açabilmeleri, 2016 yılı itibariyle de Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikâyet dilekçesi gönderebilmeleri sağlanmıştır.

 1. Genel Bilgiler

UYAP; vatandaşa kaliteli, güvenli, etkin hizmetlerin elektronik ortamda ve bürokratik engellere takılmadan kolayca sunulmasını, vatandaşın, adli mekanizmalara internet üzerinden eriştirilmesini de, amaçlamaktadır.

UYAP “e-devlet” sisteminin bir parçası olarak tasarlanmış ve uygulamaya sokulmuştur. UYAP tüm adli hizmetleri işlemleri ve süreçleri kapsayan komple bir e-devlet projesidir. Örneğin savcılıkta girilen veriler, mahkeme aşamasında, Yargıtay’da temyiz aşamasında ve kararın kesinleşmesi sonrası infaz aşamasında Ceza Tevkif Evlerinde kullanılmaktadır. Sonraki aşamalarda sadece ilgili birimle ilgili veriler sisteme aktarılmakta ve böylece zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanmaktadır.

UYAP e-Vatandaş Bilgi Sistemi; vatandaşa kaliteli, güvenli, etkin hizmetlerin elektronik ortamda ve bürokratik engellere takılmadan kolayca sunulmasını, vatandaşın, adli mekanizmalara internet üzerinden erişmesini sağlamaktadır.

UYAP ile vatandaşların artık duruşma tarihini ve dava safahatını öğrenmek için adliyelere gitmesine UYAP’ın işletimde olduğu yerlerde gerek kalmamıştır.

Amacımız, bilgi toplumunun bir parçası olarak, vatandaşlara hak ettiği hizmeti hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde sunmaktır.

     2. UYAP VATANDAŞ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMI 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında, işletime geçen yargı birimlerinde işlem gören dosyaların sorgulanması için Vatandaş Bilgi Sisteminde yapılması gereken uygulamalar aşağıda gösterilmiştir.

        2.1. UYAP Vatandaş Portal’a Giriş

http://vatandas.uyap.gov.tr adresi üzerinden Vatandaş Portal’a şu şekillerde giriş yapılabilir.


            2.1.1. E-Devlet Şifresi: e-Devlet kapısını kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. 

            2.1.2. E-İmza Kullanarak Bilindiği üzere elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

            2.1.3. Mobil İmza Kullanarak : mobil imza cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır. UYAP Bilişim Sistemi mobil imza kullanımı için herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Çünkü mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir.


     3. Vatandaş Portal Üzerinden Yapılabilen İşlemler 

Yapılan İşlemE-Devlet Şifresi E-İmza M-İmza
Adli Sicil Kaydı Sorgulama
Vekaletli Avukatını Dosyayla İlişkilendirme 
Dosya Sorgulama
Dosya içeriği görüntüleme
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sorgulama
Yargıtay Dosya Sorgulama
Evrak Doğrulama
Danıştay Dosya Sorgulama
Arabuluculuk Dosya Başvurusu
Hukuk Davası Açma
İdari Dava Açma
Savcılık Başvuru
Trafik Cezası/İdari Para Cezası İtiraz
Sulh Ceza Hakimliğine İtiraz
Cumhuriyet Başsavcılığı Evrak Gönderme
Harç Hesaplama
Dilekçe Gönderme
Belge Gönderme
İcra Dosyası Ödeme
Dosya Gizleme

     4. UYAP Vatandaş Portalda Yer Alan Başlık ve Bilgiler

        4.1. Mobil Kullanıcı Bilgileri: UYAP E Adalet uygulamasını kullanabilmek için gerekli şifre oluşturma işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

        4.2. İletişim Bilgileri: Kullanıcıların e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri mevcuttur.

        4.3. Fotoğraf Bilgileri : Buradan portala fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz resmin boyutları maksimum yükseklik:1024px, genişlik:768px) olmalıdır.

        4.4. İsim ve Adres Bilgilerim : Burada kullanıcıların güncel ismi ve Mernis’te kayıtlı adresi bulunmaktadır. Vatandaş Portaldan dava açabilmek için mernis adresinin UYAP sistemindeki kayıtlı adres ile aynı olması gerekmektedir. 

        4.5. E-Tebligat Bilgileri : Kullanıcıların adına e-tebligat gelebilmesi için burada bir e-tebligat adresi tanımlı olmalıdır. Böylece artık tebliğ mahiyetindeki yazışmaları e-tebligat yoluyla almak mümkün hale gelmiştir.

        4.6. Başvuru Yap (Özgeçmiş Bırak- İş Başvurusu-Staj Başvurusu): Bu bölümden yapılacak başvurular Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nün yazılım, donanım, network, veri tabanı, siber güvenlik, enerji, iklimlendirme vb. alanlardaki teknik personel ihtiyacı kapsamında değerlendirilecektir.

        4.7. Hukuk Dava Açılış: Bu modül, sadece elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Türkiye’nin her yerinden Hukuk Mahkemelerinde (Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Ticaret Mahkemesi, iş Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi, İcra Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi) UYAP üzerinden dava açılabilmektedir.

        4.8. İdari Dava Açılış: Bu modül, sadece elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Türkiye’nin her yerinden bir tarafı idare olan uyuşmazlıklarda İdare ve Vergi Mahkemelerinde UYAP üzerinden elektronik ortamda dava açılabilmektedir.

        4.9. İcra Ceza Mahkemesi: Bu modül, sadece elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Türkiye’nin her yerinden icra ceza mahkemelerinde UYAP üzerinden elektronik ortamda dava açılabilmektedir.

        4.10. İdari/Trafik Para Cezasına İtiraz İşlemleri: Bu modül, sadece elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Türkiye’nin her yerinden idari para cezaları ile trafik cezalarına UYAP üzerinden elektronik ortamda dava açılabilmektedir.

        4.11. Dosya Sorgulama: Yargı birimi, il adı, adliye, dosya türü ve birim seçilerek hakkında bir dava dosyası veya icra takibi olup olmadığı sorgulanabilir, varsa içeriği görüntülenebilir.

        4.12. Dosya İşlemleri: Bu işlem ile; ilgili dava dosyası, Vatandaş Portal, 118’li Servisler, Sms Bilgi Sistemi ve E-devlet üzerinden sorgulamalara kapatılacak ve görüntülenmeyecektir. Bu özellik dosyaların UYAP Bilgi Sisteminden silinmesi anlamına gelmemektedir, dosyanız UYAP Bilgi Sisteminde var olmaya devam eder, gizleme özelliği vatandaş girişlerinde dosyaların görünüp görünmemesi ile alakalıdır. Gizleme işlemi yapıldıktan sonra geri alınması da mümkündür.

        4.13. Aktarılan Dosya Sorgulama: Bir nedenle birimi ve esas numarası değişmiş olan dosyaların sorgulanması sağlanmıştır.

        4.14. Duruşma Sorgulama: Vatandaşların hakkındaki duruşmaları belirledikleri tarihler arasında sorgulayarak liste şeklinde görebilmesini sağlamaktadır.

        4.15. Anayasa Mahkemesi Sorgulama: Vatandaşların haklarında mevcut olan Anayasa Bireysel Başvuru dosyalarını sorgulamalarına olanak sağlar.

        4.16. E-Satış Portalı: E-satış portalı; İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullere ilişkin satış ilanlarının elektronik ortamda yayınlandığı ve bu satış ilanlarının konusu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği sistemdir.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında zamandan ve mekândan bağımsız olarak kişiler, İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan menkul/gayrimenkullere elektronik ortamda satış tarihinden önceki gün saat:  23.59’a kadar teklif  verilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için esatis.uyap.gov.tr internet sitesinde bulunan elektronik teklif sayfasına E İmzalı, Mobil İmzalı veya İmzasız giriş yapmak gerekmektedir.

        4.17. Arabuluculuk Dosya Başvurusu: Portal üzerinden arabuluculuk başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru yapabilmeniz için elektronik imzanızın olması gerekmektedir.Elektronik imzanızın bulunması halinde portal üzerinden tek ya da seri dosyalar için arabuluculuk başvurusu yapabilirsiniz. Arabuluculuk başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız halinde tarafınıza ait E-İmzanız ile belgenizi imzaladıktan sonra göndermek istediğiniz arabuluculuk bürosunu seçerek sistem üzerinden hızlı bir şekilde başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.Başvurunuz, ilgili Arabuluculuk Burosu personeli tarafından incelenerek eksiklik bulunmaması halinde arabuluculuk dosya numarası alacaktır.Arabuluculuk başvurunuz ile ilgili durumu, portalınızda yer alan ”İşlemlerim” menüsünden takip edebilirsiniz. Başvuru formunuzda eksiklik bulunması halinde ilgili Arabuluculuk Bürosu personeli tarafindan evrakınız red edilebilecektir. Red edilen başvuru formunuza iş listenizden ulaşabilirsiniz. Başvuru formlarına ait örnekler uyarı metninin üzerinde yer almaktadır.

        4.18. Cumhuriyet Başsavcılığı Evrak Gönderme (CBS Evrak Gönderme): Elektronik imza ile giriş yapıldığında Cumhuriyet Başsavcılıklarında aşağıdaki işlemlerin yapılabilmesine olanak sağlar: Şikayet dilekçesi gönderme, KYOK kararına itiraz, idari yaptırım kararına itiraz, İdari yaptırım kararına itiraz, Dava açılmasının ertelenmesine itiraz.

        4.19. Sulh Ceza Hakimliğine İtiraz: Elektronik imza ile giriş yapılarak Sulh Ceza Hâkimlikleri kararlarına itiraz yapılabilmesini sağlar. Yapılacak olan itirazlarda kararına itiraz edilen Sulh Ceza Hâkimliğinin doğru seçilerek gönderilmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde bu durum evrakın sürüncemede kalmasına sebebiyet verebilir.

        4.20. Evrak Doğrulama: Adli mercilerce düzenlenen elektronik imzalı belgelerin altında bir evrak kodu olmaktadır. UYAP’taki bu alana güvenlik kodu ve evrak kodu girişi yapılarak belirli bir evrak hakkında doğrulama test edilebilmektedir.

        4.21. İşlem Bilgileri: Bu alanda taraf olunan dosyaları görüntüleyebilirsiniz. Bu sorguyu belirli tarih aralığında ve İş Emir Numarası ile yapabilirsiniz.

        4.22. Ödeme İşlemi Sorgulama: Belirli tarih arasında UYAP sistemi üzerinden yapılan işlemler sorgulanabilir.

        4.23. Belge Gönderme: UYAP üzerinden sadece UDF formunda elektronik imzalı dilekçe gönderilebilir. Dilekçe ekinde gönderilecek belgeler ise pdf, jpg, png, jpeg, image/jpg, image/jpeg, tif, tiff, JPG, JPEG, PNG, PDF, TIF, TIFF formatında ve 10 MB’tan düşük olmalıdır.

        4.24. Yargıtay Dosya Sorgulama: Yargıtay dosyaların bu menülerden sorgulanması mümkündür. Ancak Yargıtay sorgusu sistem üzerinden yapılmadığından, Yargıtay’ın sayfasına yönlendirme yapılmaktadır.Danıştay Dosya Sorgulama: Danıştay’daki dosyaların bu menülerden sorgulanması mümkündür. Ancak Yargıtay sorgusu sistem üzerinden yapılmadığından, Yargıtay’ın sayfasına yönlendirme yapılmaktadır. Danıştay dosyalarını ise Danıştay esas numarası yahut ilk derece yargı birimi dosya numarasından Portal üzerinden sorgulamak mümkündür.

        4.25. Harç Hesaplama: Hukuk Mahkemelerinde ve birimlerinde yapılabilecek işlemler için yasal harçların hesaplanmasını sağlayan modüldür.

        4.26. UYAP SMS Aboneliği Bu alandan adli süreçlerinizi SMS ile takip edilebilirsiniz. Adli süreci takip etmek için 4060 UYAP SMS servisine abone olabilirsiniz. Böylece dava veya takibinizin her safhası cep telefonunuza otomatik olarak gönderilecektir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sms.uyap.gov.tr/

        4.27. İcra Dosyasına Ödeme Yapmak : UYAP Vatandaş Portalı Bilgi Sistemi aracılığıyla vatandaşlar icra dosyalarına ilişkin dosya hesabını alabilir, kredi kartı (param) ile ya da Vakıfbank üzerinden elektronik ortamda ödeme yapabilirler.

        4.28. Dosya Harç ve Masraf ödemelerini yapmak: UYAP Vatandaş Portalı Bilgi Sistemi aracılığıyla vatandaşlar dava dosyalarına ilişkin harç ve masraf ödemelerini, kredi kartı (param) ile ya da Vakıfbank üzerinden elektronik ortamda ödeme yapabilirler.

        4.29. Adli Yardım Formu: UYAP Vatandaş portalı ile vatandaşlar Adli Yardım formuna erişebilir.

Elektronik Para İle Ödeme Hk.

Paramkart sahibi vatandaşların yapacağı harç/masraf ödemelerinin ilgilinin paramkart ile ilişkilendirilmiş cep telefonuna gelecek SMS onay kodunu UYAP`ta ilgili alana girilmesi ile yanında nakit veya kredi kartı/bankomat kartı olmaksızın ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesine yönelik yazılım çalışması tamamlanmıştır.

Bu sayede Paramkart sahibi vatandaşlar, bu hesaplarında bulunan paraları UYAP Sisteminde tanımlı icra ve vezne hesaplarına cep telefonlarına gelecek onay kodu ile ödeme imkânına kavuşacaklardır. 

Vatandaşlar, Elektronik Para ile ödemeyi ister veznede isterse vezneye gitmeden mahkeme kaleminde gerçekleştirebilecektir.

Sistemin yaygınlaşması ile nakit para alış verişinin mahkeme veznelerindeki kullanımının asgariye indirgenmesi, icra dairelerindeki mevcut ödeme kanallarına da (Vatandaş Portal, banka şubesi, ATM cihazı, Vakıfbank pos cihazı) alternatif bir ödeme kanalı sağlanması, mahkeme kaleminden vezneye gitmeye gerek kalmadan ödeme yapma imkanı getirilmiştir. 

     5. Uyap Vatandaş Portal Sıkça Sorulan Sorular

https://vatandas.uyap.gov.tr/main/destek/uyap-kullanim-kilavuzu-ve-yasanan-problemler.pdf?v=3700  

a. UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemini Kimler Kullanabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası bulunan bütün Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemini kullanabilir.

b. UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sisteminin amacı nedir?

Vatandaşların yargı sistemine elektronik ortamda daha hızlı erişmeleri, yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Vatandaşlar Türkiye genelindeki tüm Adli ve İdari Yargı birimleri ile İcra Dairelerinde tarafı oldukları dava ve takiplere Online olarak internet üzerinden erişebilmektedirler.

c. UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemine nasıl erişim sağlanır?

Elektronik ortamda davalarını takip etmek isteyen vatandaşlarımız UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemine https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandas/index.jsp adresinden giriş yapabilmektedir. 

Bunun yanında E-Devlet şifreleriyle, mobil imza ile ya da Elektronik İmza ile de sisteme giriş sağlanabilmektedir.

NOT: Sisteme e-devlet şifresi ile giriş yapan vatandaşlar UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarını ve evraklarını görebilir fakat veri güvenliği açısından dava açma ve evrak gönderme işlemlerini e-imza girişi olmadan yapamazlar.

d. UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi Üzerinden Sunulan Hizmetler Nelerdir?

 • Vatandaşlar Türkiye genelinde İdari ve Hukuk Mahkemelerine Online olarak dava açabilmekte,
 • Tarafı olduğu tüm Adli ve İdari davalarını internet ortamında yurtiçinde ve yurtdışında takip edebilmekte,
 • Dava dosyasındaki adres bilgisini güncelleyebilmekte,
 • Adli ve İdari mahkemelere evrak gönderebilmekte ve evrakın kimde olduğu bilgisini takip

edebilmekte,

 • Açacakları dava ve değişik iş davaları için ödeyecekleri harç bedellerini hesaplayabilmekte,
 • Yargı birimlerinin telefon ve faks bilgilerine ulaşabilmekte,
 • Duruşma bilgilerini takip edebilmekte,
 • Mahkeme dosyalarındaki gelişmelerden en kısa zamanda haberdar olabilmekte,
 • Fiziki ortamda incelenen dosyanın içerisinde bulunan evrakların içeriği ve safahatını görüntüleyebilmekte,
 • Münhal noterliklere başvuruda bulunabilmekte,
 • Fiziken ellerinde yer alan evrakları “Evrak Doğrulama Sistemi”ni kullanarak doğruluğunu test edebilmekte,
 • Yargıtay ve Danıştay’da bulunan dosyalarının ne durumda olduğunu sorgulayabilmektedirler.

e. UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sisteminde kullanabileceğim programları nereden temin edebilirim, nasıl erişebilirim?

UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Programlar” sekmesi kullanılarak, açılan ekranda gerekli programlar listesine erişebilir, istenilen programın linklerine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

f. UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemine giriş yapıyorum dosyaları görebiliyorum ancak evrakları görüntüleyemiyorum. (Evrak Görüntüleme Hatası) Ne yapmam gerekir?

Bilgisayarınızdan giriş yaparken mutlaka Google Chrome tarayıcısını kullanmanız gerekmektedir.

Elektronik imza (E-imza) ile ya da e-devlet şifresi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile girişlerde hata almanız durumunda 160 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Yeni UYAP uygulaması (e-imza girişi için) ile Google Chrome tarayıcı üzerinden giriş yapmak için PIN bölümünde yer alan anahtar işaretine tıklayınız. Açılan pencerede tarayıcı seçimini “Chrome” olarak seçtikten sonra “kaydet” butonuna basınız. Uygulama üzerinden Elektronik imzanızın PIN kodunu girip, imzala butonuna basarak giriş yapınız.

Portal içindeki evraklarda yer alan .udf uzantılı belgeleri görüntüleyebilmeniz için ise “UYAP Editör Programı”nın bilgisayarınızda kurulu olması gerekir.

Bu programa http://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/programlar.jsp adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google chrome tarayıcısında giriş yapmak için tarama geçmişini temizleyiniz ve pop-uplara izin veriniz. Bu işlem için ise; Bilgisayarınızdan chrome’u açınız. Klavyeden CTRL+H tuşlarına aynı anda basınız, açılacak olan ekranda “Tarama Verilerini Temizle” seçeneğine tıklayarak tüm geçmişi temizleyiniz.

Pop-up ayarlarınıza izin vermek için ise Chrome’u açıp adres satırına chrome://settings/content yazınız, açılacak ola ayar ekranında Pop-up’lar yazılı alanı bulup engellemeyi kaldırın.

g. Elektronik imzamın pini kilitlendi. Ne yapmalıyım?

Elektronik imzayı satın olmuş olduğunuz firma ya da kurum (Tübitak, Türkiye Barolar Birliği, Turktrust, E-Güven, E-Tuğra vb.) ile iletişime geçiniz.

h. UYAP Doküman Editöründe “Java‟ Windows tarafından bulunamıyor. İsmi doğru yazdığınızdan emin olup yeniden deneyin hatasının çözümü için ne yapılmalıdır?

Kullanıcı UYAP Doküman Editörü açmak için Mouse ile çift tıklandığında “Java’’ Windows tarafından bulunamıyor. İsmi doğru yazdığınızdan emin olup yeniden deneyin hatası alıyorsanız. Bilgisayarınızda kurulu bir Java programı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer Java programı kurulu değil ise;

http://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/programlar.jsp adreslerinden bilgisayarınıza uyumlu Java programını indirip kurulum yapınız.

Bilgisayarınızda Java programı kurulu ise ve aynı hata alınmaktaysa aşağıdaki adımları takip ederek Java Path işlemini yapmanız gerekmektedir.

Bilgisayarımdan C sürücüsü; C:\Program Files (x86)\Java\jreX.X.X_XXX\bin girilir ve sağ tıklanarak dizin kopyalanır.

Masaüstünden Bilgisayar ikonuna sağ tıklayıp “Özellikler” seçeneğine basınız.

Çıkan ekranda “Gelişmiş Sistem Ayarları – Gelişmiş – Ortam Değişkenleri – Path – Düzenle” butonuna basılarak “Değişken Değeri” dizini silmeden dizinin en başına gelinir ve kopyalanan dizin yapıştırılır.

Yapıştırılan dizinin sonuna (“bin” den sonra) noktalı virgül konulur, tamam butonlarına basılarak ekran kapatılır.

i. UYAP Editör Programını nasıl kurabilirim?

UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemine https://vatandas.uyap.gov.tr adresinden giriş yapılır. Açılan sayfada “Programlar” başlığı altında “UYAP Editör Programı” indirilir. Mouse ile “uyap.zip” yazısının yanındaki yukarı doğru ok işaretine tıklayıp “Klasörde Göster” sekmesine tıklayın. Açılacak

olan ekranda “uyap.zip” seçili olarak ekrana gelecektir. Burada “uyap.zip” dosyasına Mouse ile sağ klik yapıp “Klasöre çıkart uyap\” seçeneğini tıklayın. Aynı ekranda “uyap” klasörü oluşacaktır.

Uyap  uyap klasörüne açın. Bunun içerisinde UKI_VX.X.X.exe dosyasına çift tıklayın. Ardından kurulumu aşağıda belirtildiği şekilde tamamlayarak UYAP Doküman Editörünü bilgisayarınıza kurun.

j. Doküman Editörüne tıkladığımda siyah ekran gelip gidiyor ve Editör açılmıyor. Ne yapmam gerekir?

Bilgisayarınızda kurulu olan UYAP Editör Programının son versiyonu olması gerekmektedir.Son versiyonu http://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/programlar.jsp adresinden indirebilirsiniz. (Windows 7 ve üzeri için) Bilgisayarım  C Dizini  Kullanıcılar  Size Ait Kullanıcı (Örneğin;

Ahmet, Avukat vb.)  .uki Klasörü  içerisinde bulunan acilisdegerleri.xml ve tercihler.xml dosyalarını siliniz.

k. Yeni UYAP uygulamasını açmak istediğinizde aşağıdaki gibi “Application Blocked by Java Security” hatası alıyorsa ne yapılmalıdır?

Başlat menüsünden “Denetim Masasına” giriş yapınız. Denetim Masasından “Java” seçeneğine tıklayınız. Java Control Panel içerisindeki ilk sekme olan General sekmesindeki “Temporary Internet Files” bölümün altındaki “View” butonuna tıklayınız. Açılan penceredeki bütün “applicationları” kırmızı çarpıyla silip Uygulamayı yeniden çalıştır.


Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

 Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2021-2022