STAJYER  ADAY ADAYI 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 •   İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla   Eralp Avukatlık Bürosu tarafından yapılmaktadır. 
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ :
 • Staj başvurunuzun değerlendirilebilmesi için gerekli olması, başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi, staj süreçlerinin planlanması amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi (Avukatlık Kanunu), Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (staj başvurunuzun değerlendirilmesi, size uygun pozisyonun sağlanması gibi nedenler), Veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • Kimlik (ad soyad,) Mesleki Deneyim (öğrenim bilgileri, iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi, ilgi alanları, katıldığı bilişim hukuku etkinlikleri, mesleki kariyer planı), Staja Dair Bilgiler 
 • Başvuru sürecinize, ve diğer süreçlere ilişkin sizlerle iletişim kurabilmek amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi hukuki sebeplere dayalı olarak İletişim (e-posta adresi, telefon no ) bilgileriniz işlenecektir. 
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ : Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile paylaştığınız staj başvuru formu özgeçmişler, işyeri politika ve prosedürlerimizin yürütülmesi için gerekli olan yöntemler aracılığı ile tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI, AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
 • Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilmektedir. 
 •  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI, AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
 • Kişisel Verileriniz, kullanılan google forms, internet sitesi, bilgi işlem ve e-posta sunucularımızın yurt dışında olması sebebiyle  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılacaktır.
 • Görüntü, ses, iletişim ve isim şeklindeki Kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden başvuru görüşmenizin yapılabilmesi için yurt dışı merkezli ve sunucuları yurt dışında olan uzaktan toplantı görüşme  platformları (Zoom, Teams vb.) kullanılmasıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılacaktır.
 • HAKLARINIZ: Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Eralp Avukatlık Bürosu

 

STAJYER  ADAY ADAYI 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 •   İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla   Eralp Avukatlık Bürosu tarafından yapılmaktadır. 
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ :
 • Staj başvurunuzun değerlendirilebilmesi için gerekli olması, başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi, staj süreçlerinin planlanması amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi (Avukatlık Kanunu), Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (staj başvurunuzun değerlendirilmesi, size uygun pozisyonun sağlanması gibi nedenler), Veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • Kimlik (ad soyad,) Mesleki Deneyim (öğrenim bilgileri, iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi, ilgi alanları, katıldığı bilişim hukuku etkinlikleri, mesleki kariyer planı), Staja Dair Bilgiler 
 • Başvuru sürecinize, ve diğer süreçlere ilişkin sizlerle iletişim kurabilmek amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi hukuki sebeplere dayalı olarak İletişim (e-posta adresi, telefon no ) bilgileriniz işlenecektir. 
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ : Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile paylaştığınız staj başvuru formu özgeçmişler, işyeri politika ve prosedürlerimizin yürütülmesi için gerekli olan yöntemler aracılığı ile tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI, AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
 • Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilmektedir. 
 •  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI, AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
 • Kişisel Verileriniz, kullanılan google forms, internet sitesi, bilgi işlem ve e-posta sunucularımızın yurt dışında olması sebebiyle  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılacaktır.
 • Görüntü, ses, iletişim ve isim şeklindeki Kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden başvuru görüşmenizin yapılabilmesi için yurt dışı merkezli ve sunucuları yurt dışında olan uzaktan toplantı görüşme  platformları (Zoom, Teams vb.) kullanılmasıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılacaktır.
 • HAKLARINIZ: Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Eralp Avukatlık Bürosu