20.02.2021 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan 31401 Sayılı Yönetmelik’teki Değişiklikler Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişikliğe Dair Yönetmelik 20.02.2021 tarihli ve 31401 Sayılı Resmi Gazete...

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ

(VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin belirlenmesi ile...